Bestuur

Op het kantoor in Zwolle werken 23 medewerkers en tientallen vrijwilligers. Daarnaast zijn in het land honderden vrijwilligers actief voor het GKv-mission-werk.

Het bestuur van Verre Naasten bestaat ook uit vrijwilligers. Ons bestuur heeft de volgende samenstelling (kijk voor meer informatie over de organisatie en het bestuur in ons jaarverslag):

Albert Veerman Albert Veerman
Voorzitter – uiterlijk aftredend in 2023 (kerkelijk werker GKv Driebergen-Rijsenburg, adviseur Biomiva)
Kees Hummelen       
Kees Hummelen
Penningmeester – uiterlijk aftredend in 2020 (senior consulent zorg)
“Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens, want God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden, zowel over de goede als de slechte” – Prediker 12:13-14 (NBV).
Wietze Jan Wezeman Wietze Jan Wezeman
Secretaris – uiterlijk aftredend in 2019 (directeur Wezeman HR en Interim Management)
“Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God” – Micha 6:8 (NBV).
Stieneke van der Graaf Stieneke van der Graaf
Bestuurslid – uiterlijk aftredend in 2025 (juridisch adviseur Capital Tool Company, fractievoorzitter CU PS Groningen, bestuurslid European Christian Political Movement)
“Houd God voor ogen bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg” – naar Spreuken 3.
Reinier van Hoffen Reinier van Hoffen
Bestuurslid – uiterlijk aftredend in 2018 (Programmamedewerker Ethiopië en Jemen bij Partners for Resilience)
“At the crossroads, you cannot go in both directions at the same time.”
Melle Oosterhuis Melle Oosterhuis
Bestuurslid – uiterlijk aftredend in 2024 (emeritus predikant, alg. secr. deputaatschap Betrekkingen Buitenlandse Kerken van de GKv)
“Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God zien.” – Mattheüs 5:6 (BGT).
Richan Postmus Richan Postmus
Bestuurslid – uiterlijk aftredend in 2021 (strategisch manager IM/ICT/FZ bij bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe)
“Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade” – 1 Petrus 5:5 (NBV).
Ale Riedstra Ale Riedstra
Bestuurslid – uiterlijk aftredend in 2022 (zelfstandig organisatieontwikkelaar, lid van Raad van Toezicht en Advies stichting ARHF)
“Behandel andere mensen net zoals je zelf behandeld wilt worden.”