U bent hier: >> Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016

Benieuwd naar ons werk in 2016?! Bekijk ons jaarverslag. Hierin blikken we dankbaar terug: via 80 partners in ruim 40 landen mochten we, samen met en namens de GKv-kerken, vormgeven aan onze missie geloof delen wereldwijd! We ontvingen hiervoor in 2016 ruim 5,7 miljoen euro aan inkomsten, bijna 450.000 euro meer dan vorig jaar, met name  dankzij giften uit nalatenschappen. Van de inkomsten is 86% direct besteed aan onze doelstelling.

Belangrijke partners is ons werk zijn lokale kerkverbanden wereldwijd. In 2016 waren dat er 31 met in totaal ruim 1,1 miljoen leden. Onder hen veel kleine kerkgenootschappen die in een niet-christelijke omgeving kerk-zijn. Ook werkten we in 2016 samen met 19 theologische instituten en 30 christelijke organisaties.

Groei
Bouwen aan sterke, zelfstandig functionerende kerken is voor ons een belangrijk speerpunt. Daarom investeerden we in 2016 veel in activiteiten die daarop gericht zijn. Daarin zien we mooie ontwikkelingen en groei: 200 predikanten en kerkleiders rondden in 2016 hun studie af, bijna 12.000 mensen volgden een training, 11 gemeentes werden zelfstandig en er ontstonden 12 nieuwe gemeentes. Ook kregen in 2016 26 kerken financiële ondersteuning voor de (ver)bouw van hun kerkgebouw.

Diaconaal
Onze partners zijn ook volop diaconaal actief. Via onze partners kregen ruim 17.000 mensen een betere gezondheid dankzij medische hulp, verbeterde leefomstandigheden en voorlichting. En dankzij landbouwprojecten zijn ruim 3.000 mensen verzekerd van voldoende en gezond voedsel. Ook verleenden 9 partners in 2016 noodhulp. Een van hen is onze partnerkerk de Reformed Presbyterian Church North East India; na een zware aardbeving verleenden zij noodhulp aan ruim 10.000 gezinnen.

Succes
In 2016 mochten we ook weer rekenen op de trouwe steun van onze achterban in Nederland. Voor het vasthouden en stimuleren van de betrokkenheid bij het werk, en om geld in te zamelen, organiseerden we diverse activiteiten. In mei 2016 organiseerden we de eerste editie van Missie V.O.N.K.: een nachtelijke outdoor challenge in de bossen van Ommen. Een succes! Er deden 11 kerkenteams mee en samen haalden zij ruim 30.000 euro sponsorgeld op voor het werk van evangelisten wereldwijd. Het aantal voorlichtingsactiviteiten in plaatselijke kerken groeide in 2016; 112 kerken organiseerden een mission-activiteit en versterkten daarmee de betrokkenheid bij mission-werk. In 2016 vond ook de 2e editie van de driejarige internationale cursus plaats, met deelnemers uit maar liefst vier verschillende continenten.

Bekijk hier ons jaarverslag online! Dit jaarverslag geeft een prachtig overzicht van het werk wereldwijd, waarbij we per programma concrete resultaten en een project uitlichten, inclusief mooie interviews.