Al € 421.600 opgehaald voor corona-noodhulp

De corona-noodhulpactie via Kerkenhelpenkerken.nl heeft tot 1 juli al ruim € 421.600 aan giften opgeleverd. Met de giften die in de loop van juli nog binnenkomen, valt de opbrengst waarschijnlijk nóg hoger uit. “Alle reden om te danken”, aldus Verre Naasten-directeur Klaas Harink. Het noodhulpplatform Kerkenhelpenkerken.nl is een gezamenlijk initiatief van Verre Naasten, de GZB en het diaconaat van de CGK-kerken. Harink: “Samen zijn we via dit platform een noodhulpactie gestart, om de diaconale corona-noodhulp van lokale partnerkerken en -organisaties mede mogelijk te  maken.”

Regelrechte ramp

Deze kerken en christelijke organisaties reageren op de nood die in hun directe omgeving ontstaat door het coronavirus of de gevolgen ervan, bijvoorbeeld vanwege lockdowns. “Voor miljoenen mensen wereldwijd is de coronacrisis een regelrechte ramp”, legt Harink uit. “Deze mensen zijn niet alleen bang om ziek te worden zonder dokter of kliniek in de buurt, een lockdown betekent voor hen bovendien: geen inkomsten en dus geen eten. Wat is het dan bijzonder als kerken en christelijke organisaties opstaan om diaconale hulp te bieden. Die hulp ondersteunen wij van harte!”

Particulieren, kerken én fondsen doneerden tot en met juni samen ruim € 421.600 aan de drie organisaties, specifiek bestemd voor corona-noodhulp. Van dit bedrag kwam meer dan € 218.960 binnen bij Verre Naasten. Het restant van ruim € 202.640 kwam binnen bij de GZB (ongeveer € 122.480) en CGK (ongeveer € 80.160).

10.000 families ondersteund

Met het aan Verre Naasten gedoneerde bedrag van ruim € 218.960 kon de mission-organisatie in april t/m juni ingaan op de steunaanvragen van 24 partners in 14 landen.  Met de kanttekening dat het aangevraagde bedrag meestal niet volledig is toegekend. We gaven voor €161.570 aan steun, terwijl de partners samen voor ruim €431.660 aan steun aanvroegen. Desondanks konden we in totaal (indirect) zo’n 10.000 families ondersteunen. “Verre Naasten is geen noodhulporganisatie, benadrukt Klaas Harink. “Maar incidentele noodhulp, uitgevoerd door één of enkele van onze partners, ondersteunen we wel. Wij geloven in kerken die Jezus’ licht verspreiden willen verspreiden via woorden én daden.”

Voedselhulp en voorlichting

Met de giften die de GZB en CGK ontvingen, hebben zij de noodhulp van hun eigen partnerkerken ondersteund. Bijvoorbeeld in Albanië, Cuba, Nepal en Pakistan. En wat gebeurden er bij alle drie de organisaties mooie dingen met de noodhulpbijdragen! Vaak werd het geld gebruikt voor voedselhulp, vooral in regio’s waar lockdowns grote impact hadden op werk, inkomen en voedselzekerheid. Een voedselpakket is in die situatie voor veel mensen een geschenk uit de hemel! Ook zetten partners zich in voor betere hygiëne- en gezondheid in hun omgeving, en hielpen ze bij het geven van corona-voorlichting. Maar denk ook aan de heropstart van een hiv/aids-zorgorganisatie in Zuid-Afrika, of bijdragen in de salariskosten van organisaties die anders flink in de problemen zouden komen.

Nood nog steeds hoog

In de komende periode bekijken we of er – door giften die nog binnenkomen – ruimte ontstaat om nieuwe aanvragen goed te keuren, of om sommige partners een tweede noodhulpbijdrage te geven. Bij veel partnerkerken en -organisaties is de nood namelijk nog steeds hoog. Kortom, wilt u nog doneren, of heeft u al gegeven en wilt u een extra gift geven? Geef dan via de buttons onderaan deze pagina.

Inkomsten noodhulpactie
Uitgaven noodhulpactie