MENU

Aantal studenten voor christelijke zorgopleiding groeit snel

In Senegal is een grote behoefte aan goed opgeleid zorgpersoneel. Dit werd zeker in coronatijd duidelijk. Sinds vorig jaar ondersteunt West-Afrika Mission | Verre Naasten een Senegalese christelijke studie voor verpleegkundigen en verloskundigen. “We onderscheiden ons van andere opleidingen door onze holistische aanpak: er is zowel aandacht voor het lichaam als de geest”, vertelt dokter Alain Affangla, één van de oprichters die onlangs in Nederland was.

De studenten leren ook hoe je als zorgprofessional de liefde van Jezus Christus kunt laten zien in woorden en daden. De opleiding is in 2021 gestart met 9 studenten. In 2022 is een 2e lichting begonnen met 8 studenten. De groei zet door. “Voor dit schooljaar hebben 26 mensen zich ingeschreven.”

“Onze christelijke school voor verpleegkundigen en vroedvrouwen begon haar leven als een baby, maar groeit op en zet haar eerste stappen buiten”, vertelt dokter Garence Boumda enthousiast tijdens een werkbezoek in Nederland. Boumda is evenals dokter Alain Affangla verbonden aan de UCMPS (Union Chrétienne Médicale et Paramédicale du Sénégal). Deze unie van christelijke medici en paramedici startte in 2021 met steun van West-Afrika Mission | Verre Naasten een christelijke opleiding. Ze zijn blij met het groeiende aantal studenten dat zich aanmeldt. UCMPS zag in de coronatijd hoe groot het tekort aan goed opgeleid personeel was en wilde daar wat aan doen. In Nederland ervaren ze het bezoek aan de verpleegopleiding van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) als heel bemoedigend. “We wonen ver bij elkaar vandaan, maar hebben dezelfde missie: christelijke zorgprofessionals opleiden. Zij zijn al decennia actief, wij zitten nog in onze kindertijd.” Boumda en Affangla bezoeken tijdens hun verblijf diverse organisaties zoals CAMA Zending, Diaconaat Christelijke Gereformeerde Kerken en op zondag kerkdiensten in bijvoorbeeld de Kruiskerk in Waddinxveen die aan West-Afrika Mission verbonden is.

Middelen

Een onlangs uitgevoerd onderzoek van de christelijke gezondheidscentra in grote steden als Dakar en Thiès laat zien dat als de normen van de Senegalese overheid voor het opleidingsniveau van zorgpersoneel worden toegepast er bij deze centra een tekort is van maar liefst 250 medewerkers. De regering is strenger gaan controleren en de kans op het moeten sluiten van christelijke gezondheidscentra vanwege slecht opgeleid personeel groeit. De UCMPS wil dit voorkomen en kwam in actie. “Dit project waar we in 2021 mee begonnen was un projet de foi, een project op basis van geloof”, legt Boumda uit. “We geloven dat Jezus ons dit project gaf en wil dat we ermee aan de slag gingen. Dat hebben we gedaan zonder te weten wat zou volgen in vast vertrouwen dat God ons naast de visie ook de middelen zou geven.” Haar collega Alain Affangla knikt instemmend en vertelt hoe God zorgde dat UCMPS een mooie villa ter beschikking kreeg als schoolgebouw.

Doorzettingsvermogen

De unie zocht vanaf de start de samenwerking op met internationale organisaties als West-Afrika Mission I Verre Naasten. De UCMPS heeft zich als doel gesteld elk schooljaar 20 studiebeurzen voor studenten te regelen. De unie kreeg goedkeuring van de Senegalese regering om de school te starten, maar financiële steun ontvangen de opleiding van de overheid niet. “De overheid ondersteunt alleen de scholen die ze zelf uitkiezen”, legt Affangla uit. “Ze helpt scholen die al langer bestaan en hun sporen verdiend hebben. De eerste opbouwjaren zijn hierdoor moeilijk en vergen doorzettingsvermogen. Ondanks dat het moeilijk is, willen we niet opgeven. In veel West-Afrikaanse landen krijgen hbo’s geen financiële steun, maar in Senegal wel als ze zich in overheidsogen bewezen hebben. Dat geeft uitzicht voor de toekomst.”

Holistisch

De unie is opgericht in 2018. De visie van de UCMPS is dat meer mensen naar een gezondheidscentrum gaan dan naar een kerk en er hierdoor meer mogelijkheden voor evangelisatie zijn in de gezondheidscentra. Affangla gelooft dat de medewerkers daar getuigen kunnen zijn en naast hun vakkennis van het menselijk lichaam en de geest ook veel kansen krijgen hun geloof te delen. Niet alleen met woorden, maar ook met daden. “Onze holistische aanpak met aandacht voor de lichamelijke, psychologische, sociale en spirituele behoeftes van de mens maakt onze opleiding uniek. We zien hierin 14 basisbehoeften waaronder godsdienstuitoefening valt. De studie is gebaseerd op de bijbelse principes, maar staat open voor iedereen. Studenten hoeven geen christen te zijn, maar stemmen door het ondertekenen van de inschrijving in met het christelijke karakter van de school.”

Participatie

Boumda vertelt dat er voor komende schooljaar ook twee moslims zich hebben ingeschreven. “We weten niet wat hen bewoog om dit te doen, maar ze zijn van harte welkom. Tijdens de discussies in de werkcolleges zullen ze er vast meer over vertellen.” De Senegalese opleiding biedt naast de colleges veel mogelijkheden tot participatie. Studenten werken in kleine groepen aan allerlei casussen en volgen ook stages in ziekenhuizen en gezondheidscentra. “In onze lessen spelen de vijf c’s een grote rol”, laat Affangla weten. “De eerste is compassie, de tweede competentie (het geheel van vakkennis en vaardigheden), de derde het weerspiegelen van het karakter van Jezus, de vierde verstandige en effectieve communicatie en de vijfde courage (moed) en toewijding.”