MENU

Aardbevingen in Turkije en Syrië: bid en help mee!

Onvoorstelbaar leed! Zware aardbevingen in Syrië en Turkije eisen duizenden levens. Tienduizenden mensen zijn gewond, de ravage is enorm. Bid mee met onze partner Home for Kurds én help. Geef een gift voor onze collega’s van het Christelijk Noodhulpcluster.

Christelijk Noodhulpcluster

Vanuit Verre Naasten hebben we geen directe contacten met partner-kerken in de getroffen regio. Collega-organisaties van ons wel: Dorcas, EO Metterdaad, Tearfund en ZOA. Zij komen samen in actie via het Christelijk Noodhulpcluster. Ze schrijven:

‘De impact van de aardbeving is groot, juist in Syrië. Door oorlogen is het land al jarenlang in crisis. Miljoenen Syriërs zijn ontheemd. Door de aardbevingen is de crisis nog veel groter geworden. ZOA-landendirecteur Marjanne van Vliet in Syrië vertelt: “De mensen hier hadden al heel hard hulp nodig. De huidige aardbevingen geven een extra, dramatische dimensie aan de situatie. En het is ook nog eens bitterkoud!”

De omvang van de ramp is enorm. “Het is veel erger dan we eerst dachten”, zegt Najla Chahda, Dorcas-landendirecteur in Syrië. “Mensen blijven buiten op de straat, in de kou. Ze zijn bang voor nieuwe aardbevingen, ze durven niet bij opvanglocaties naar binnen te gaan. In Aleppo wonen ook veel ouderen, die niet zelf weg kunnen komen uit hun huizen. Hulp is zeer dringend nodig!”

Het Christelijk Noodhulpcluster is in Syrië al vele jaren ter plaatse en verleent nu noodhulp aan hen die getroffen zijn door de aardbevingen: onderdak, voedsel, water, winterhulp. Dat doen we zelf, samen met kerken en met partnerorganisaties. En met u! Helpt u mee? Uw gift is heel erg nodig. Doneer via www.christelijknoodhulpcluster.nl

Bid mee!

Onze partner Home for Kurds uit Rotterdam vraagt om gebed. Bid ook mee!

‘Hoe bid je voor een situatie zoals in Turkije en Syrië? Zoals jullie misschien wel weten, is dit in Koerdisch gebied. We voelen ons verslagen en verdrietig en zoeken contact met de mensen die we daar kennen. Leven ze nog? Waar zijn ze? Zijn ze veilig? Hoe moeten we hen troosten? Hoe kunnen we helpen? En hoe troosten we de mensen hier in de Koerdische kerk, die zich zo betrokken voelen?

God is niet ver weg! Hij is juist daar, op de plek van de aardbeving aanwezig. Hij wil Zijn liefde en troost uitdelen! Hij is een toevlucht voor hen die Hem zoeken. Bidden jullie mee, dat juist nu mensen Hem zullen zien?

Onze broeders en zusters in de omgeving van de aardbeving zijn gestart met het uitdelen van dekens, voedsel, liefde en gebed. De kerkdeuren staan wijd open. We hebben berichten gekregen dat een aantal gelovigen omgekomen zijn, een kindje is alleen achtergebleven. Anderen zijn op zoek naar een veilige plaats. Vanuit Syrië hebben we nog geen bericht ontvangen. De situatie was daar al heel moeilijk, na de oorlog, dat zal nog erger geworden zijn.

Bidden jullie, roepen jullie met ons onze God aan? Hij is onze Rots, onze Burcht, onze Redding, onze enige Hoop! We zijn zo dankbaar dat we de Here Jezus mogen dienen en weten dat Hij meelijdt en hoop geeft waar mensen geen hoop meer hebben.

Heer, ontferm U! Bid je mee:

  • voor de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije?
  • voor de mensen die in onzekerheid zijn over het lot van hun geliefden?
  • voor de hulpverleners terplekke? En de (internationale) hulpverlening die op gang komt?

Beeld: ANP