U bent hier: >> Actief zijn in het buitenland?

Actief zijn in het buitenland?

Door het geloof zijn christenen overal ter wereld met elkaar verbonden. De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt geven deze verbondenheid handen en voeten door partnerschappen aan te gaan met kerken en christelijke organisaties wereldwijd.

Verre Naasten kan als kennis- en ontwikkelingscentrum voor Mission Buitenland:

  • Kerkleden die plannen hebben om als mission-werker in het buitenland te werken een persoonlijk gesprek aanbieden waarbij we (op maat) vragen kunnen beantwoorden, kennis kunnen delen, advies kunnen geven. Hier hoort natuurlijk ook een kritische reflectie bij.
  • Voor particuliere initiatieven in het buitenland (vanuit Nederland) organiseren we tweemaal per jaar een samenkomst. Om kennis te delen, van elkaar te leren.
  • Kerkenraden adviseren als ze te maken krijgen met particuliere initiatieven en mensen die uitgezonden willen worden.

Hieronder vind je vragen over jouw project of uitzending naar het buitenland. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via info@verrenaasten.nl of 038 427 04 10.

Ik wil graag iets doen in het buitenland. Kunnen jullie mij helpen?
Misschien! Wij bemiddelen graag voor onze partners en hebben daardoor soms mogelijkheden voor uitzendingen, vrijwilligerswerk of stages. Daarnaast bieden we ondersteuning via ons programma Missionaire Wereldwerkers. Bekijk hier de mogelijkheden.

Ik heb een project in / word uitgezonden naar het buitenland; wat kan Verre Naasten voor mij betekenen?
Wij zijn nieuwsgierig naar je initiatief en staan altijd open voor het delen van kennis, ervaring en contacten. Daarnaast bieden we, via ons loket ‘Plaatselijke Mission Initiatieven’ advies, training, bemiddeling en uitwisseling. Meer weten, neem contact met ons op via info@verrenaasten.nl of 038 427 04 10.

Kan Verre Naasten mijn project/uitzending financieel ondersteunen?
We ondersteunen projecten van lokale kerken en/of organisaties waarmee wij ons verwant voelen vanuit onze gereformeerde identiteit of waarmee wij deze kunnen delen. Daarbij gaat het om de volgende programma’s:

  1. Kerkelijk opbouwwerk
  2. Missionair werk
  3. Diaconale projecten
  4. Training
  5. Noodhulp
  6. Evangelisatie via media

Voldoet je project aan deze randvoorwaarden, neem dan contact met ons op voor meer informatie. Speciaal voor uitgezonden GKv-ers is er ondersteuning via ons programma Missionaire Wereldwerkers. Kijk hier of je daarvoor in aanmerking komt.

Werken jullie ook samen met andere organisaties in Nederland?
Ja. Verre Naasten is de mission-organisatie van en voor de GKv. Lokale kerken (regionaal georganiseerd) zijn in Nederland onze belangrijkste partner. Daarnaast werken we samen met diverse andere, christelijke, organisaties en zijn we lid van Micah Network, Micha Nederland, vereniging Prisma en de Nederlandse Zendingsraad.

Sturen jullie ook Nederlandse zendelingen uit?
Nee. Vroeger werden Nederlandse zendelingen uitgestuurd omdat er in veel landen nog geen kerken waren. Dat is nu niet meer zo: inmiddels zijn er wereldwijd kerken ontstaan. Het mission-werk bestaat nu vooral uit samen optrekken met die lokale kerken die in hun directe omgeving het geloof delen, in woord en daad. Overigens steunen we via ons programma ‘Missionaire Wereldwerkers’ wel GKv-ers die werken in Gesloten Gebieden (landen waar evangeliseren verboden is en er nog geen of nauwelijks kerken zijn), Bijbelvertaling of vliegdiensten.

Worden er nog mensen uitgezonden?
Zeer beperkt. Ons speerpunt is capaciteitsopbouw: bouwen aan sterke, zelfstandig functionerende kerken/organisaties. Om dat te realiseren, bieden we soms personele ondersteuning vanuit Nederland, meestal in de vorm van trainingen. Alleen in bijzondere gevallen vindt langdurige personele inzet plaats: op dit moment hebben we 2 uitgezonden werkers in Indonesië. Daarnaast ondersteunen we incidenteel uitgezonden GKv-ers via ons programma ‘Missionaire Wereldwerkers’.

Inspiratieplekken
Wil je alleen of samen met iemand voor een aantal maanden ervaringen opdoen bij één van onze buitenlandse partners? Dan zijn onze inspiratieplekken echt wat voor jou! We zoeken enthousiaste, betrokken christenen die zich willen laten verwonderen over wat God wereldwijd doet. Die bereid zijn om mee te draaien in de activiteiten van de partner en zijn/haar ervaringen tijdens en na het bezoek willen delen via hun netwerk. Lees meer

Hoe kun je als kerkenraad omgaan met gemeenteleden die uitgezonden willen worden voor mission-werk?
Regelmatig krijgen kerkenraden de vraag van gemeenteleden om hen te steunen bij hun uitzending als mission-werker. Hoe ga je daar als kerkenraad mee om? Vanuit enkele praktijkervaringen is er een document opgesteld.