Advocacy van de World Evangelical Alliance (WEA)

Sinds een aantal jaren steunt Verre Naasten de ‘Advocacy’ – het lobbywerk – van Evangelische Alliantie Zwitserland, een tak van de World Evangelical Alliance (WEA). Dit gebeurt met name in Genève, Zwitserland. Dé plek waar regeringsleiders, diplomaten, ambtenaren en topmensen uit het bedrijfsleven jaarlijks vele duizenden vergaderingen houden en samen van alles bespreken en bepalen. Ook zaken die invloed hebben op de bewegingsvrijheid van christenen en andere (religieuze) minderheden wereldwijd. De lobbyisten van de WEA doen er alles aan om deze minderheidsgroepen inbreng te geven op het hoogste politieke en bestuurlijke niveau: in de stad waar één van de hoofdkantoren van de VN gevestigd is, maar ook bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie en de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.

Opkomen voor minderheden

Verre Naasten wil het opkomen voor (religieuze) minderheden graag ondersteunen via deze partner. Het opkomen voor rechten is een waardevol, aanvullend middel om in te zetten ten dienste van de evangelieverkondiging wereldwijd en het (onder)steunen van kerken. Met name kerken die met verdrukking of beperkte godsdienstvrijheid te maken hebben. Onze betrokkenheid bij het WEA Advocacy-werk geeft Verre Naasten een kanaal om ook ‘onze partners’ die daarmee te maken hebben een stem te geven. Bovendien biedt onze samenwerking met de WEA ons mogelijkheden om gebruik te maken van hun trainingscapaciteit op dit gebied. Die kunnen wij inzetten richting onze partners, zodat zij toegerust kunnen worden om in hun eigen context op te komen voor hun rechten.