U bent hier: >> Afscheid van de zendeling: Jan Boersema met emeritaat

Afscheid van de zendeling: Jan Boersema met emeritaat

Afgelopen zaterdag (17 december) heeft dr. Jan Boersema – samen met zijn vrouw Alie – afscheid genomen. Per 1 januari 2017 gaat hij met emeritaat. Vanuit Indonesië Mission | Verre Naasten zijn we dankbaar voor alles wat hij in dienst van de kerken betekende voor het mission-werk in Indonesië. Dat onderstreepten we in Apeldoorn met een sing-in, een mini-symposium en een etentje voor familie, vrienden, vakgenoten en oud-reizigers. En goede woorden!

Na ontvangst in GKv De Voorhof (GKv Apeldoorn-Zuid) werd er allereerst samen gezongen: tot eer van Hem. Organist Jan Hildering en ds. Kees van de Beek leidden ons door een passend programma. Jesaja 52 : 7  (hoe welkom is de vreugdebode) stond centraal in de overdenking. Verschillende sprekers bedankten Jan voor zijn gedrevenheid, inzet en vertrouwen. Ook Alie werd niet vergeten: vele reizen organiseerde ze naar Indonesië, waarbij altijd een bezoek aan Soemba hoorde. Een flinke hoeveelheid oud-reisgenoten was voor deze afscheidsbijeenkomst naar Apeldoorn gekomen.

Mini-symposium: waar doe je goed aan?
Tijdens het mini-symposium stond de ondersteuning van (kerkelijke) theologische opleidingen centraal, met als vraag: ‘Waar doe je goed aan?’. Drie sprekers vertelden een eerlijk verhaal, blikten terug, ieder vanuit zijn eigen buitenland-ervaringen en perspectief. En trokken lessen voor de toekomst.

Jan Boersema beet het spits af. Jan diende verschillende GKv-gemeenten in Nederland, maar het leven van Jan en Alie is toch het meest gestempeld door de inzet voor de kerken in Indonesië. Jan was – met name op Soemba – werkzaam als zendeling-docent, kerkelijk opbouwwerker en gastdocent. Hij was van 1981-2016  betrokken bij de ondersteuning door de GKv van de kerkelijke theologische opleiding van de zusterkerk GGRI-NTT. Dat dit Soemba-werk zijn hart heeft, wist Jan goed voor het voetlicht te brengen. Verder was (en blijft) hij als gastdocent ook bij een aantal andere theologische opleidingen in Indonesië betrokken.

Als aanvulling daarop, vertelde dr. Bas Plaisier over zijn  Indonesische ervaringen. Rond dezelfde tijd als Jan en Alie is hij door de GZB ook naar Indonesië uitgezonden. Zodoende raakte hij betrokken bij de theologieopleiding van de Toraja-kerken. Daarna is hij in het Verre Oosten (en breder) betrokken (geweest) bij tal van theologische opleidingen. China passeerde in zijn bijdrage ook nog even de revue.

Tenslotte blikte ds. Piet Meijer terug op zijn inzet in Latijns-Amerika. In Brazilië heeft hij het zendingswerk vanuit de GKv en de Canadese zusterkerken van dichtbij meegemaakt. Momenteel is hij als bestuurslid van Drenthe Mission | Verre Naasten nog steeds nauw betrokken bij de GKv-mission-activiteiten.

Geloof delen wereldwijd
Mooi was de overtuigde, gemeenschappelijke missie van elk van de drie sprekers: geloof delen wereldwijd. En de eerlijke zoektocht naar wat daarin goed is, tot opbouw van Gods wereldwijde kerk.

Foto’s: Maarten Boersema, www.blijekerk.nl