Albanië

Albanië is een van de weinige islamitische landen in Europa. De islam is in Albanië een soort ‘volksgeloof’, te vergelijken met bijvoorbeeld het RoomsKatholicisme in Spanje. In de tijd van het Oostblok is alle religie streng verboden geweest en werden gelovigen vervolgd. Na de val van het communisme in 1991 ontstond er ruimte om te evangeliseren en zo zijn er verschillende gemeenten ontstaan. 

Illyricum Movement

De zendingsorganisatie Illyricum Movement wil het evangelie verspreiden onder de moslimbevolking van Albanië en heeft verschillende gemeenten gesticht. In de wijk Yzberisht van de hoofdstad Tirana bevindt zich de jonge Eklesia-gemeente. Zowel de leden van de gemeente als ook de leiders zijn eerstegeneratie christenen met een moslim achtergrond. Groningen Mission | Verre Naasten steunt deze gemeente door coaching van het leiderschapsteam mogelijk te maken. Ds. Marten de Vries begeleidt de gemeenteleiders.