Algemeen Beleid Mission

Wat verstaan we onder mission? En wat vinden we belangrijk bij de uitvoering ervan? Het antwoord op deze en meer vragen staat beschreven in het ‘Algemeen Beleid Mission‘ dat als uitgangspunt geldt voor het mission-werk binnen de GKv.

Aanvullend op dit beleid is er de notitie ‘Samenwerken in Mission‘. Deze notitie beschrijft de organisatiestructuur voor het GKv-missionwerk.