Algemeen Beleid Mission

Wat verstaan we onder mission? En wat vinden we belangrijk bij de uitvoering ervan? Het antwoord op deze en meer vragen staat beschreven in het Algemeen Beleid Mission, dat als uitgangspunt geldt voor het mission-werk dat vanuit het Landelijk Samenwerkingsverband Mission wereldwijd wordt ondersteund.