MENU

Alwin te Rietstap nieuwe voorzitter raad van toezicht Verre Naasten

Op donderdag 15 juni is Alwin te Rietstap begonnen als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Verre Naasten. Hij kreeg de voorzittershamer overhandigd van Albert Veerman die de afgelopen 9 jaar bestuursvoorzitter was.

Deze overdracht markeert ook een nieuwe fase in de organisatie van het mission-werk: de stichting Verre Naasten is omgezet naar een vereniging, waarvan (regionaal samenwerkende) support-kerken in Nederland lid zijn.

Wereldkerk

Alwin te Rietstap uit Kloosterhaar is namens de ChristenUnie wethouder in Hardenberg: “In het dagelijks leven als gemeentebestuurder probeer ik vanuit mijn idealen te werken. Dat hoop ik ook bij Verre Naasten te doen, waarbij het me inspirerend lijkt steeds meer te ontdekken van de wereldkerk. Tegelijk verwacht ik dat mijn bestuurlijke ervaring het nodige toevoegt aan de overgang van een stichtingsbestuur naar een raad van toezicht.”

Afscheid

Na negen jaar (drie opeenvolgende bestuursperiodes) overhandigde Albert Veerman, sinds kort bevestigd als predikant van de Emmauskerk in Bergen op Zoom, de voorzittershamer aan Alwin te Rietstap. Albert Veerman was zowel voorzitter van stichting Verre Naasten als voorzitter van het Landelijk Samenwerkingsverband Mission. Door de transitie van de stichting Verre Naasten naar een vereniging waarvan (regionaal samenwerkende) support-kerken in Nederland lid zijn, verliest het Landelijke Samenwerkingsverband Mission (LSV) haar bestaansrecht en is opgeheven. In de afgelopen negen jaar zette Albert Veerman in op de versterking van de samenwerking binnen het LSV, pleite hij voor een verbreding van de mission-steun naar Nederlandse partners en dacht hij mee over de opstart van vrouwenbeweging Lume.

Geloof delen wereldwijd

Verre Naasten is een landelijke, missionaire organisatie die met en namens de Nederlandse Gereformeerde Kerken werkt aan haar missie: geloof delen wereldwijd, in woorden en daden. Dat is erop gericht dat meer mensen wereldwijd Jezus Christus leren kennen als hun Verlosser en Hem volgen. Verre Naasten gelooft dat de verbinding tussen partner-kerken wereldwijd en support-kerken in Nederland de impact van het mission-werk versterkt, daar én hier.