ANBI-gegevens (jaarverslag)

Zuid-Afrika Mission heeft, via het Landelijk Samenwerkingsverband voor Mission, de ANBI-status ontvangen. Dat betekent dat Zuid-Afrika Mission door de Belastingdienst wordt gezien als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn alle giften aan Zuid-Afrika Mission aftrekbaar.

Om de ANBI-status te ontvangen, moet Zuid-Afrika Mission  aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder het online beschikbaar stellen van specifieke informatie. Die voorwaarden zijn er om de transparantie en verantwoording van organisaties te stimuleren. Op deze pagina vindt u de specifieke informatie die nodig is voor de ANBI-status.