Deel het vuur van Pinksteren!
Annemarie Krijger

Annemarie Krijger

Missionair werker vanuit Het Kruispunt in Rotterdam-Kralingen

Het Kruispunt is een christelijk ontmoetingscentrum in Rotterdam. Een plek om elkaar beter te leren kennen en samen op te trekken. Het centrum ontplooit tal van activiteiten met als doel om in contact te komen met buurtbewoners, voornamelijk moslims. Het Kruispunt is een project van Rijnmond Mission | Verre Naasten.

‘Dat je juist over grenzen heen het geloof deelt, geeft diepte’

“Het is zo mooi en bijzonder om te zien dat iemand iets oppakt van wat hij of zij hoort over God en Jezus. Soms gaat dat heel langzaam en zie je beetje bij beetje dat de interesse groeit. En soms gaat het sneller, met grotere stappen.” Kerkelijk werker Annemarie Krijger (33) doet missionair werk onder moslims bij het Kruispunt, een project van Rijnmond Mission | Verre Naasten.

“Tijdens mijn studie Theologie in Leuven deed ik kinderwerk in Antwerpen. Daar kwamen vooral moslimkinderen. Ik leerde hen en hun families kennen. Zo groeide bij mij de vraag: hoe vertellen we dit allemaal aan moslims? Hoe brengen we het goede nieuws bij hen? De rest van mijn studie heb ik me hierin verdiept. Mijn man en ik zijn na ons afstuderen in Rotterdam gaan wonen, vanwege mijn verlangen om daar onder moslims te werken. In 2010 leerde ik Marten de Vries kennen, toen voorganger bij het Kruispunt. Zo raakte ik betrokken bij dit mooie werk.

Bijbelverhalenclub

Een keer in de twee weken op dinsdag leid ik de Bijbelverhalenclub, waar we een Bijbelverhaal vertellen. Echt vertellen, niet voorlezen. Voor veel moslims is de Bijbel daadwerkelijk openslaan en er uit lezen een stap te ver. Maar het luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, dat is vaak prima. Mensen komen uit een vertelcultuur. We gaan aan de hand van verhalen chronologisch de Bijbel door. En we hopen dat luisteraars door de verhalen ontdekken dat God niet Iemand ver weg is die iets van je wil, maar dat Hij dichtbij komt, naar ons toekomt. Veel moslims zeggen in de eerste instantie dat de Koran en de Bijbel hetzelfde zijn en dat er dezelfde verhalen in staan. Door de Bijbelverhalen te laten horen, erover door te praten en een creatieve verwerking te doen, hopen we dat zij beseffen ‘dit is toch heel anders’. En ontdekken dat het gaat over een God die naar ons omkijkt in Jezus.

Ruimte voor gesprekken

Verder komen we elke dinsdagavond samen met een Nederlands-Arabische groep van christenen en moslims om bijbelstudie te doen. We zingen en bidden dan ook met elkaar. Op maandag is er een Taalcafé, dat doet mijn collega. En ik ben op woensdagochtend betrokken bij het Naaicafé. Dat heeft een heel andere insteek: gezellig met een groep vrouwen naaien en handwerken. Natuurlijk is er ruimte voor goede gesprekken, ook over het geloof, maar er wordt in de grote groep geen Bijbelverhaal verteld of gebeden.

Allemaal broers en zussen

Nu we sinds een paar jaar een eigen gebouw hebben voor activiteiten van het Kruispunt, zie je steeds meer verbinding tussen de activiteiten. Zo was er tijdens de afgelopen Paasmaaltijd ook een groepje Marokkaanse vrouwen aanwezig van het Naaicafé, de Bijbelverhalenclub en het Taalcafé. Heel bijzonder want juist voor deze vrouwen is de drempel vaak erg hoog. We zongen met elkaar Arabische liederen en hebben gebeden. Er werd heel duidelijk verteld waarom Jezus aan het kruis ging en opstond uit de dood. En dat we in een levende Heer geloven. Dat deze vrouwen en alle andere aanwezigen zo duidelijk het evangelie hoorden: geweldig!

Er waren tijdens de Paasmaaltijd mensen aanwezig met allemaal verschillende achtergronden (moslim, christen, hindoe) en uit allerlei landen en nationaliteiten. Een Marokkaanse vrouw zei toen we met een groepje tijdens de Paasmaaltijd stonden te praten: ‘Kijk nou toch:  Hindoestaans, Syrisch, Marokkaans en Nederlands. En we zijn allemaal broers en zussen van elkaar’.

Elkaar nodig

We hebben elkaar als christenen in Nederland hard nodig. Nieuwe christenen, zeker met een andere culturele achtergrond, hebben ons nodig, om te leren hoe je christen kunt zijn in Nederland. Maar wij, Nederlandse christenen die misschien al van jongs af aan geloven, hebben hen ook nodig. Samen de hoogte- en de dieptepunten ontdekken. Dat je juist over grenzen heen het geloof deelt, dat geeft diepte. Zelf ervaar ik dat ook zo. In Arabische liederen staat vaak de kracht van God centraal en het vertrouwen op Zijn macht. Dat Hij Overwinnaar is en Koning. Om daarover te zingen, samen met mensen die soms ontzettend veel hebben meegemaakt in hun leven, maakt indruk op me. Het maakt de boodschap dat God alle macht heeft, extra krachtig.

Het is niet aan mij

Wat ik lastig vind aan dit werk? Als ik ga nadenken over alles wat iemand kan tegenhouden om het Bijbelverhaal dat ik vertel aan te nemen. Er is zoveel wat iemand die moslim is van Jezus af kan houden. Het gaat in tegen al hun denkbeelden, hun visie, hun opvoeding, hun familie. Mensen komen uit culturen waar soms weinig ruimte is voor individuele keuzes, helemaal op het vlak van religie. Ik denk dan: God, U moet wel heel sterk zijn om hen tot geloof te brengen. Maar dat is Hij ook! En het is ook niet aan mij. Mijn taak is om het verhaal te vertellen en eventuele misstanden uit de weg te ruimen en vragen te beantwoorden. Ik moet me niet laten leiden of niet uitgaan van de tegenstand. Het hangt niet van mij af.”

Sinds vorig jaar ondersteunt Verre Naasten verschillende missionaire- en kerkplantingsprojecten ín Nederland. Daar kiezen we bewust voor, vanuit onze missie: geloof delen wereldwijd, dus óók in Nederland! Immers, ook in eigen land kennen veel mensen Jezus niet (meer) als hun Verlosser. Op dat feit willen we als Verre Naasten reageren. Bovendien is het onze overtuiging, dat het contact met zoekers, bekeerlingen en andere culturen ons én onze kerken ten positieve verandert! Wilt u bijdragen aan het belangrijke mission-werk in eigen land? Geef uw gift via de onderstaande buttons!