Bestuur

Op het kantoor in Zwolle werken 23 medewerkers en tientallen vrijwilligers. Daarnaast zijn in het land honderden vrijwilligers actief voor het GKv-mission-werk.

Het bestuur van Verre Naasten bestaat ook uit vrijwilligers. Ons bestuur heeft de volgende samenstelling (kijk voor meer informatie over de organisatie, het bestuur en het organigram in ons jaarverslag):

Albert Veerman Albert Veerman
Voorzitter – uiterlijk aftredend in 2023 (predikant GKv Zeist-De Bilt)
“Delen is de mooiste vorm van vermenigvuldigen”
Kees Hummelen       
Kees Hummelen
Penningmeester – uiterlijk aftredend in 2020 (senior consulent zorg)
“Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens, want God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden, zowel over de goede als de slechte” – Prediker 12:13-14 (NBV).
Alies Haveman
Bestuurslid – uiterlijk aftredend in 2026 (business developer bij Gieling Consultancy)
“Handel niet uit geldingsdrang of eigen waan maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.” – Filipenzen 2:3-5
  Karin Oldenhuis
Secretaris – uiterlijk aftredend in 2026 (Lees- en Mediacoach bij de Graafschap Bibliotheken)
“Met heel mijn hart zoek ik u. Help mij om te doen wat u wilt.”
Melle Oosterhuis Melle Oosterhuis
Bestuurslid – uiterlijk aftredend in 2024 (emeritus predikant)
“Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God zien.” – Mattheüs 5:6 (BGT).
Richan Postmus Richan Postmus
Bestuurslid – uiterlijk aftredend in 2021 (directeur ICT NML)
“Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade” – 1 Petrus 5:5 (NBV).
Ale Riedstra Ale Riedstra
Bestuurslid – uiterlijk aftredend in 2022 (zelfstandig organisatieontwikkelaar, lid van Raad van Toezicht en Advies stichting ARHF)
“Behandel andere mensen net zoals je zelf behandeld wilt worden.”