Bestuur

Op het kantoor in Zwolle werken 23 medewerkers en zijn tientallen vrijwilligers betrokken bij het werk. Daarnaast zijn in het land honderden vrijwilligers actief voor het wereldwijde mission-werk.

Het bestuur van Verre Naasten bestaat ook uit vrijwilligers. Ons bestuur heeft de volgende samenstelling (kijk voor meer informatie over de organisatie, het bestuur en het organigram in ons jaarverslag):

Albert Veerman

Voorzitter – uiterlijk aftredend in 2023 (predikant GKv Zeist-De Bilt)

“Delen is de mooiste vorm van vermenigvuldigen.”

Karin Oldenhuis

Secretaris – uiterlijk aftredend in 2026

“Met heel mijn hart zoek ik u. Help mij om te doen wat u wilt.”

Krijn de Lange

Bestuurslid – uiterlijk aftredend 2030 (accountant en bedrijfsadviseur in het MKB bij AKSOS Accountants)

“Heb elkaar lief. Wees vriendelijk en geduldig. Wees goed en hartelijk voor elkaar.” naar Efeze 4

Melle Oosterhuis

Bestuurslid – uiterlijk aftredend in 2024 (emeritus predikant)

“Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God zien.” Mattheüs 5:6 (BGT)

Ale Riedstra

Bestuurslid – uiterlijk aftredend in 2023 (zelfstandig organisatieontwikkelaar)

“Behandel andere mensen net zoals je zelf behandeld wilt worden.”

Bea Achterbergh

Bestuurslid – uiterlijk aftredend 2028 (bestuurslid Leprazending)

“Houd de Heer voor ogen bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.” Spreuken 3:6

Koos Tamminga

Bestuurslid – uiterlijk aftredend 2030 (predikant GKv Meppel)

“…met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat.” Efeze 3:18-19