Bestuur

Op het kantoor in Zwolle werken 23 medewerkers en zijn tientallen vrijwilligers betrokken bij het werk. Daarnaast zijn in het land honderden vrijwilligers actief voor het wereldwijde mission-werk.

Het bestuur van Verre Naasten bestaat ook uit vrijwilligers. Ons bestuur heeft de volgende samenstelling (kijk voor meer informatie over de organisatie, het bestuur en het organigram in ons jaarverslag):

Albert Veerman Albert Veerman
Voorzitter – uiterlijk aftredend in 2023 (predikant GKv Zeist-De Bilt)“Delen is de mooiste vorm van vermenigvuldigen.”
Kees Hummelen       
Kees Hummelen
Penningmeester – uiterlijk aftredend in 2022 (senior consulent zorg, penningmeester SHGO, Raad van Kerken Amersfoort en Stichting Vrienden van de Wijngaard)“Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens, want God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden, zowel over de goede als de slechte.”
Prediker 12:13-14 (NBV).
Karin Oldenhuis
Secretaris – uiterlijk aftredend in 2026“Met heel mijn hart zoek ik u. Help mij om te doen wat u wilt.”
Melle Oosterhuis Melle Oosterhuis
Bestuurslid – uiterlijk aftredend in 2024 (emeritus predikant)“Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God zien.”
Mattheüs 5:6 (BGT)
Richan Postmus Richan Postmus
Bestuurslid – uiterlijk aftredend in 2023 (directeur ICT NML)“Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade.”
1 Petrus 5:5 (NBV)
Ale Riedstra Ale Riedstra
Bestuurslid – uiterlijk aftredend in 2023 (zelfstandig organisatieontwikkelaar)“Behandel andere mensen net zoals je zelf behandeld wilt worden.”
Bea Achterbergh
Bestuurslid – uiterlijk aftredend 2028 (bestuurslid Leprazending)“Houd de Heer voor ogen bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.”
Spreuken 3:6
Koos Tamminga
Bestuurslid – uiterlijk aftredend 2030 (predikant GKv Meppel)“…met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat.”
Efeze 3:18-19
Krijn de Lange
Bestuurslid – uiterlijk aftredend 2030 (accountant en bedrijfsadviseur in het MKB bij AKSOS Accountants)“Heb elkaar lief. Wees vriendelijk en geduldig. Wees goed en hartelijk voor elkaar.”
naar Efeze 4