Bestuur en voorlichtingscommissie

Het bestuur van Zuid-Afrika Mission bestaat uit de volgende bestuursleden:

  • Emma van Dijk, bestuurslid, portefeuille voorlichting en communicatie, GKv Baflo
  • Tiemen Dijkema, algemeen adjunct, GKv Enumatil
  • Klaas Groothuis, algemeen bestuurslid, GKv Winsum
  • Jacob Halma, voorzitter, GKv Drachten Zuid/West
  • Sjoerd Heij, notulist, GKv Harkstede-Meerstad
  • Tjeerd van der Vaart, penningmeester, GKv Ureterp, penningmeester@zuidafrikamission.nl
  • Nelienke Wolthuizen, secretaris, GKv Heerenveen, secretaris@zuidafrikamission.nl

Verre Naasten
Vanuit Verre Naasten wordt het bestuur ondersteund door:

Voorlichting en communicatie
Om de betrokkenheid van Nederlandse kerken en kerkleden bij het mission-werk in Zuid-Afrika te versterken, is er een regionale voorlichtingscommissie (RVC) actief. Alle vijf classicale voorlichtingscommissies (CVC’s) zijn daarin vertegenwoordigd. De samenstelling van de RVC is als volgt: