Het is een mooie gewoonte om – bij de start van het groeiseizoen – God op te zoeken en Hem te vragen om een zegen op het werk en de groei van de gewassen. Vanuit Verre Naasten verbreden we dat gebed graag naar onze broers en zussen wereldwijd. Op Biddag 2021 (woensdag 10 maart) vragen we speciale aandacht voor de kerken in Congo; een groeiend kerkgenootschap dat in een arm en corrupt land Jezus’ liefde laat zien en uitreikt naar de samenleving.

Fragiel
Het land Congo is rijk aan grondstoffen, maar helaas is het daardoor vaak onrustig. Iedereen probeert een graantje mee te pikken en corruptie is er aan de orde van de dag. Momenteel is het land redelijk rustig, maar de politieke situatie is fragiel. Geweld van rebellen kan zomaar weer oplaaien. Deze onveilige situatie veroorzaakt enorme armoede in Congo. En van de overheid hoeven de mensen maar weinig te verwachten…

Groei
En toch groeit de kerk in die ongelooflijke moeilijke context van Congo. Kerken met een sterk missionair verlangen, die betrokken zijn op alle aspecten van het leven. ‘Samen’ vormt de rode draad in deze gastvrije mini-maatschappij: bijna altijd zijn er gasten in de dienst en de wezen en weduwen in het dorp worden niet vergeten!

Deze Congolese kerken willen samen graag doorgroeien: in meer inkomsten voor de kerk, meer kennis van het geloof en meer leiderschap. Om zo Jezus’ liefde uit te kunnen delen aan iedereen om hen heen.

Help je mee? Bid mee voor Congo en geef!

Biddagmaterialen
Speciaal voor Biddag hebben wij diverse materialen ontwikkeld, zoals een leespreek en collectematerialen. Betrek ook de kinderen bij Biddag en doe mee aan de Groeiwedstrijd! Hieronder vind je de (online) materialen.

Heb je vragen of zijn er onduidelijkheden rond onze Biddag-campagne? Neem dan gerust contact op met Anja Mijnheer via 038-4270 410 of a.mijnheer@verrenaasten.nl.