Biddag 2019: Bid voor China

Hoe kun je als kerk Gods liefde delen, in woord en daad? Op woensdag 13 maart is het Biddag: jaarlijks vraagt Verre Naasten om een wereldwijde blik op Biddag. We bidden én delen met onze verre naasten.

Dit jaar staat daarbij het mission-werk in het gesloten China centraal, uitgevoerd door onze samenwerkingspartner in Taiwan. Zij steunen Chinese christenen wereldwijd, bijvoorbeeld door Bijbelstudies te verspreiden via internet. Ook reist regelmatig een evangelist in het geheim naar China om kerkleden toe te rusten. Waar contact gevaarlijk en soms onmogelijk is, bereiken zij zo toch duizenden mensen met het evangelie.

Doe, deel, bid en heb lief!
Help mee door voor dit mission-werk te bidden. Bid voor China, bid voor:

  1. vrijlating van christenen in China die vanwege hun geloof gevangen zitten
  2. bescherming voor Taiwanese christenen die in China Gods woord verspreiden
  3. moed en tact van Chinese christenen om over hun geloof te spreken
  4. open harten van Chinezen die voor het eerst met het geloof in aanraking komen

En geef een bijdrage! Online geven voor dit mooie werk: dat kan hier. Of maak uw gift over via rekeningnummer NL 31 INGB 0000 363 600 t.n.v. Verre Naasten te Zwolle, o.v.v. Biddag 2019. Hartelijk dank!

Biddag in de kerk
Om Biddag (campagne: Bid voor China) binnen uw gemeente onder de aandacht te brengen, zijn er verschillende materialen beschikbaar: kerkbladartikelcollectepresentatieflyer, en poster. Verder: voor de kinderen is er een bloeiwedstrijd en preeklezers kunnen hier een toepasselijke leespreek downloaden, geschreven door ds. Johan Plug (GKv Roden), plus de bijbehorende liturgie en presentatie.