Biddag 2019: Bid voor China

Op Biddag 2019 (13 maart aanstaande) vragen we gebed en giften voor het diaconale werk in China, uitgevoerd door onze partner in Taiwan. De Taiwanese kerk is actief betrokken op christenen bij kerken op het Chinese vasteland, ook daar waar de overheid dit tegenwerkt.

Om Biddag binnen uw gemeente onder de aandacht te brengen, zijn onderstaande materialen beschikbaar:

Kerkbladartikel Bid voor China
Collectepresentatie Bid voor China
Flyer Bid voor China
Poster Bid voor China

Verder: voor de kinderen is er een bloeiwedstrijd en preeklezers kunnen hier een toepasselijke, diaconale leespreek downloaden, geschreven door ds. Johan Plug (GKv Roden), plus de bijbehorende PowerPoint Presentatie.

Wilt u direct geven voor dit mooie project? Dat kan hier. Hartelijk dank!