Bid voor India: Jezus liefde voor de allerarmsten

Een dubbeltje wordt nooit een kwartje, zeggen we soms. Een spreuk die voor veel Indiërs keiharde realiteit is. Word je in India in de laagste kaste geboren, of ben je kasteloos? Dan tel je niet mee, word je niet gezien en ben je letterlijk kansloos. Een leven vol armoede, werkloosheid, ziekte en ellende is dan je lot.

Uitreiken naar de allerarmsten

Via allerlei diaconale hulpprogramma’s willen lokale kerken – ondersteund door Verre Naasten – het verschil maken in hun directe omgeving. Vol van Jezus’ liefde reiken zij uit naar de allerarmsten in hun eigen gemeenschap. Allereerst door hen écht te zien, als mens door God gemaakt. Een ervaring die velen niet kennen!

In de hulpprojecten draait het bovendien om levensonderhoud, voedsel, gezondheid en veiligheid, toegespitst op wat een gemeenschap concreet nodig heeft. Zo krijgt het ene dorp training in het goed bewerken van landbouwgrond en het andere in het omgaan met overstromingen. Gezondheidstrainingen en hygiëne-advies dringen ziektes en babysterfte zienderogen terug. En door vrouwengroepen een eigen bankrekening te geven, kunnen ze samen sparen en elkaar (starters)leningen geven.

Deel Jezus’ liefde

Heel praktisch leven de Indiase kerken zo Jezus’ liefde uit, in een land waarin dat héél hard nodig is. Bid u mee dat de Indiase kerken het verschil kunnen maken in het leven van de allerarmsten? Bid én geef. Help mee om Jezus’ liefde uit te delen, juist met Biddag! Geef tijdens de collecte in jouw kerk, of via de donatie-buttons onderaan deze tekst.

Materialen

Om ons Biddag-collectedoel binnen jouw kerkgemeente onder de aandacht te brengen, stellen wij verschillende materialen beschikbaar:

download hier een kerkbladartikel
download hier een PowerPoint-collectepresentatie
download hier onze Biddag-leespreek met liturgie – dit jaar geschreven door ds. Maarten Boersema uit Leidendownload hier de PowerPoint-presentatie bij de leespreek van ds. Boersema
download hier werkjes voor de kinderclub rond Biddag en onze jaarlijkse Groeiwedstrijd
download hier de powerpoint van de groeiwedstrijd

Groeiwedstrijd: kweek de zwaarste pompoen

Doen de kinderen van jouw gemeente ook weer mee met onze jaarlijkse Groeiwedstrijd? Vraag de materialen aan via de actiepagina van de Groeiwedstrijd. Dit jaar is de uitdaging: wie kweekt de grootste/zwaarste pompoen! Een leuke manier om de kinderen te betrekken bij het mission-werk.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over deze Biddag-actie? Neem dan contact met ons op via: info@verrenaasten.nl of 038-427 04 10. Lees hieronder drie persoonlijke verhalen van voorgangers en werkers in India.