MENU

Bijbelvertaalwerk in Congo

In het Noordoosten van de Democratische Republiek Congo (DRC) ligt de provincie Ituri, met als hoofdstad Bunia. Wycliffe Bijbelvertalers helpt de kerken in deze provincie die graag willen starten met Bijbelvertaalwerk in hun eigen taal. Utrecht Mission | Verre Naasten ondersteunt dit werk van harte.

Het is soms een hele uitdaging om in een onveilig gebied je werk te doen. Dat geldt ook voor het Bijbelvertaalwerk in Congo. Het laat daarmee zien hoe belangrijk men het vindt om het Evangelie te delen. Door dit Bijbelvertaalproject begrijpen mensen de Bijbel beter en gaan dit in hun dagelijkse bestaan uitleven. De situatie in het noordoosten van Congo zal daardoor structureel veranderen.

Workshops

In juni 2022 is een grote workshop Oral Bible Storying (OBS) gehouden in Bunia. Daarbij werden vier Bijbelverhalen bestudeerd. De deelnemers leerden de verhalen vertellen in hun eigen taal en kregen de opdracht de verhalen door te vertellen in hun eigen taalgemeenschap. 3047 mensen (incl. kinderen) hebben de Bijbelverhalen gehoord. Kerken zijn nauw betrokken en dragen hun steentje bij door het doneren van kleine bedragen geld.

Plannen voor dit jaar

De Oral Bible Storying Workshops waren een groot succes. Het enthousiasme van de deelnemers zorgt ervoor dat in 2023 meerdere workshops op de planning staan. Ook wordt er een taalkundige workshop georganiseerd en onder leiding van dr. Connie Kutsch beginnen ze met de vertaling van Ruth. Verder gaan verschillende vertalers dit jaar op pad om kerken te betrekken bij het project. Door het opzetten van taalcomit├ęs hopen we dat er steeds meer (financieel) draagvlak komt.

Download hier het kerkbladartikel