Brazilië

Brazilië is het grootste land van Zuid-Amerika en een van de grootste landen ter wereld. Het is een land van uitersten. Het land kent verschillende klimaten en landstreken. Cultureel gezien is er een groot verschil tussen stammen die in de regenwouden leven en de stadsbevolking die leeft in enorme metropolen zoals die van Rio de Janeiro en Sao Paulo. Ook is er een grote kloof tussen arm en rijk. Volgens de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) is dat verschil in Brazilië, ten opzichte van andere landen, het grootst.

Verschil maken

In Brazilië ondersteunt Drenthe Mission | Verre Naasten twee partnerkerken: de Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) en Igreja Reformada do Brasil (IRB). Deze kerken proberen in deze ingewikkelde context een verschil te maken.