MENU

Brief uit Minsk

Hieronder een brief van student S. uit Minsk. Om veiligheidsreden moeten we helaas volstaan met 1 letter.
Onder zijn Engelse versie toon ik de computervertaalde Nederlandse versie.

“My name is S. I am a third year student in Evangelical Reformed Seminary of Ukraine and Minsk Reformed Seminary.

I am one of the pastors of the Trinity Reformed Baptist Church in Minsk. At the moment, because of emigration due to the war and political persecution we have about 50 church members left.

The last few years in the seminary have helped me to improve my preaching. A few weeks ago I finished a series on Philippians. I looked at it in a new way. I was able to speak to the church how through union with Christ we can live as new creation, while waiting for His return.

In October we held the first (for our church) Reformation Day conference on the topic of the image of God. A theological conference is a novelty for our country. We were not sure how many people would turn up. The conference was attended by over 100 people from different churches. We did not expect that there would be so many people.

They all came precisely because we were talking on a theological topic, and it was not the usual motivational or therapeutic gathering. We plan to have this conference every year and hope more people will become interested in Reformed theology.

See the attached pictures.

Seminary also helped me to built a new baptism preparation course. I now teach baptism classes for new converts on topics that I have created in the style of systematic theology. This approach helps me create a good structure that is understandable to people who are not familiar with Christian teaching.

I pray that God would continue to bless us in our studies and ministry.

S.”

 

“Mijn naam is S. Ik ben een derdejaars student aan het Evangelisch Gereformeerd Seminarium van Oekraïne en het Gereformeerd Seminarie van Minsk.

Ik ben een van de predikanten van de Trinity Reformed Baptist Church in Minsk. Op dit moment hebben we door emigratie als gevolg van de oorlog en politieke vervolging nog zo’n 50 kerkleden over.

De laatste jaren in het seminarie hebben me geholpen om mijn prediking te verbeteren. Een paar weken geleden heb ik een serie over Filippenzen afgerond. Ik keek er op een nieuwe manier naar. Ik was in staat om tot de kerk te spreken hoe we door vereniging met Christus kunnen leven als een nieuwe schepping, in afwachting van Zijn wederkomst.

In oktober hielden we de eerste (voor onze kerk) Reformatiedag-conferentie over het beeld van God. Een theologische conferentie is een noviteit voor ons land. We wisten niet hoeveel mensen er zouden komen. De conferentie werd bijgewoond door meer dan 100 mensen uit verschillende kerken. We hadden niet verwacht dat er zoveel mensen zouden zijn.

Ze kwamen allemaal precies omdat we over een theologisch onderwerp spraken, en het was niet de gebruikelijke motiverende of therapeutische bijeenkomst. We zijn van plan deze conferentie elk jaar te houden en hopen dat meer mensen geïnteresseerd zullen raken in gereformeerde theologie.

Zie de bijgevoegde foto’s.

Het seminarie heeft me ook geholpen om een ​​nieuwe voorbereidingscursus voor de doop op te zetten. Ik geef nu dooplessen voor nieuwe bekeerlingen over onderwerpen die ik heb bedacht in de stijl van systematische theologie. Deze aanpak helpt me om een ​​goede structuur te creëren die begrijpelijk is voor mensen die niet bekend zijn met de christelijke leer.

Ik bid dat God ons zal blijven zegenen in onze studies en bediening.

S.”