MENU

Christelijke opleiding voor verpleegkundigen en verloskundigen in Senegal

In Senegal is een grote behoefte aan goed zorgpersoneel. Sinds vorig jaar ondersteunt West-Afrika Mission | Verre Naasten daarom in Senegal een christelijke opleiding voor verpleegkundigen en verloskundigen.

Naast een goede vakgerichte zorgopleiding, krijgen de studenten ook onderwijs in hoe je als zorgprofessional de liefde van Jezus Christus kunt laten zien in woorden en daden. De opleiding is in 2021 gestart met 9 studenten en is in 2022 met een 2e lichting uitgebreid met 8 studenten.

Door de coronacrisis werd nog eens extra duidelijk hoe belangrijk goede gezondheidszorg is. Maar goede zorg is lang niet altijd vanzelfsprekend in Senegal. Er is een groot tekort aan goed zorgpersoneel. De UCMPS (Union Chrétienne Médicale et Paramédicale du Sénégal) is een vereniging van medici en paramedici in Senegal. Het is een jonge organisatie, die vooral bestaat uit lokale professionals uit de zorg. De oprichters wilden wat doen aan dit tekort aan goed geschoolde verplegers in Senegal. Daarom zijn ze gestart met project IISI: een opleiding voor verpleegkundigen en verloskundigen. Er is binnen de opleiding ruime aandacht voor zowel de nood als het gaat om fysieke zorg, als ook geestelijke zorg. De studenten worden getraind om op de werkvloer getuigen van Jezus te zijn. Daarbij wordt uitgegaan van een vijftal christelijke principes (zoals compassie en toewijding). De opleiding werkt binnen de officiële kaders en met goedkeuring van de Senegalese overheid.

Ontvangst twee artsen in Nederland

Het was de bedoeling dat begin maart 2023 dokter Alain Affangla (gespecialiseerd arts cardiologie) en Garence Boumda (gespecialiseerd arts tandheelkunde) Nederland zouden bezoeken. Beide artsen zijn bestuurslid van de christelijke opleiding voor verpleegkundigen en vroedvrouwen in Senegal. Helaas heeft Garence niet op tijd een visum kunnen krijgen. Nu wordt geprobeerd om het bezoek alsnog door te laten gaan in juni. Daarbij zullen ze ook beschikbaar zijn om te vertellen over hun werk tijdens een kerkdienst of mission-avond. Een mooie kans om het mission-werk dichterbij te brengen in jouw gemeente.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Rosanne de Boer via voorlichting@westafrikamission.nl.

Een kerkbladartikel en collectepresentatie over deze zorgopleiding in Senegal zijn hieronder als download beschikbaar.

Download kerkbladartikel Download collectepresentatie