Dankdag collectematerialen

Wil jouw kerk op Dankdag een collecte houden voor dappere getuigen in islamitisch Afrika? Maak dan gebruik van de onderstaande downloads:

Powerpointpresentatie

Doorstuurbericht WhatsApp

Kerkbladartikel

Collectefilm