Biddag collectematerialen

Organiseren jullie op of rond Biddag een (online) collecte in jullie kerk? En willen jullie deze speciaal bestemmen voor de groei van Congolese kerken? Allereerst: bedankt!

Hieronder vind je meer informatie en ondersteunende (online) materialen om de Biddag-collecte goed te organiseren, zoals een kerkbladartikel en een aansprekend collectefilmpje. Deze collecte-informatie is ook te vinden op de site van het Diaconaal Steunpunt.

PowerPointpresentatie

Doorstuurbericht WhatsApp

Kerkbladartikel

Collectefilmpje