MENU

Commissie MERF NL draagt activiteiten over aan Verre Naasten

De Middle East Reformed Fellowship (MERF) wil het evangelie uitdragen in het Midden-Oosten. Daar steunen ze christenen en bekeerde moslims. Wereldwijd steunen diverse commissies het werk van MERF. De Nederlandse Commissie Steun MERF, onderdeel van NGK Kruiskerk in Meppel, heeft per 1 januari 2023 haar activiteiten overgedragen aan mission-organisatie Verre Naasten. Daarmee wordt de Nederlandse steun aan het evangelisatiewerk van MERF gecontinueerd.

Midden-Oosten

De Middle East Reformed Fellowship (MERF) is opgericht in 1973, met als doel het evangelie te delen in het Midden-Oosten en christenen en bekeerde moslims daar te ondersteunen. Hieraan zijn geen duidelijke grenzen verbonden. Want naast het Midden-Oosten (Libanon, Egypte, Syrië, Jordanië, Irak, Iran en de Arabisch Golf), is MERF ook actief in delen van Zuidwest-Afrika (Somalië, Sudan, Eritrea, Ethiopië en Kenia) en Azië (Pakistan en Indonesië). MERF richt zich daarbij op internet en radio-evangelisatie, bijbeltrainingen voor kerkleiders en diaconale hulp. De centrale coördinatie vindt plaats vanuit een studiecentrum in Larnaca (op Cyprus). Voor de praktische uitvoering van radio-uitzendingen en trainingen werkt de MERF vanuit centra in het Midden Oosten, Afrika en Azië. Voor de diaconale hulpverlening is er samenwerking met lokale kerken in de betreffende landen.

Commissie MERF NL

Jan Veerman, voorzitter van de Commissie Steun MERF in Meppel: “Vanaf 1995 zijn we vanuit de Kruiskerk in Meppel intensief betrokken geweest bij het mooie werk van de MERF. Leden van onze commissie trokken het land in om presentaties te houden, vertaalden de nieuwsberichten en vouwden en verspreidden een paar keer per jaar de MERF-nieuwsbrief. En hoe vaak hebben we tijdens kerkdiensten wel niet gebeden, maar vooral ook gedankt voor bijzondere verhalen uit het Midden-Oosten? Die kwamen naar ons toe via ds. Victor Atallah, directeur van de internationale MERF-organisatie op Cyprus. We zijn blij dat we onze activiteiten nu hebben kunnen onderbrengen bij Verre Naasten. Een vertrouwd merk, met volop expertise in huis rond zending en hulpverlening wereldwijd.”

Geloof delen wereldwijd

“De MERF past prima in het gevarieerde ‘mandje’ aan partners die we namens de NGK-kerken wereldwijd ondersteunen,” vult Klaas Harink, directeur van mission-organisatie Verre Naasten, aan. “Via radio en internet weet de MERF het evangelie te delen in gesloten gebieden. Dat zijn landen waar christenen het moeilijk hebben. We willen de komende jaren het internationale werk van MERF dan ook blijven ondersteunen, want we verlangen er samen naar dat zoveel mogelijk mensen wereldwijd Jezus Christus leren kennen als hun Verlosser. En we hopen natuurlijk dat de Nederlandse donateurs van MERF dit mooie werk blijvend ondersteunen. We zullen hen dan ook blijven informeren over de impact van dit mission-werk in moslimlanden.”