Theological education by extension

Veel Congolese voorgangers hebben geen theologische opleiding gehad. Regulier theologisch onderwijs is meestal niet te combineren met het dienen in de gemeente en internet is helaas nog maar mondjesmaat doorgedrongen in Congo. Utrecht Mission | Verre Naasten is daarom continu op zoek naar methoden voor toerusting van kerkleiders die voor hen toegankelijk en betaalbaar zijn. Vanuit de stad Lubumbashi is verschillende jaren met een leiderschapstraining gewerkt, wat erg goed heeft uitgepakt. Nu probeert onze partner in Lubumbashi door middel van TEE de voorgangers meer theologische basis aan te reiken.