Wycliffe Bijbelvertalers in Oost-Congo

Oost-Congo wordt al jaren geteisterd door aanhoudende conflicten tussen milities. In 2019 kwam daar nog een grote Ebola-epidemie bij. De achterdocht van de bevolking naar de overheid en hulpverlening is groot. In deze context werken bevlogen christenen aan de vertaling van de Bijbel in lokale talen.

Steentje bijdragen

Daarnaast studeert een aantal vertalers in spe aan de universiteit. Zij hopen zo spoedig mogelijk hun steentje bij te dragen in het verspreiden van het evangelie in de eigen taal. Utrecht Mission | Verre Naasten helpt hen daarbij.