Cor van der Kolk: grondig en gul delen van wat God geeft

We ontvingen het bericht dat Cor van der Kolk uit Bedum, na een ernstige ziekte, op dinsdag 24 augustus op 74-jarige leeftijd is overleden. Cor was meerdere decennia (1980-2002: 22 jaar!) het financiële boegbeeld van – toen nog – De Verre Naasten, als penningmeester van het landelijk verenigingsbestuur. Daarvoor was hij tot aan de fusie met Verre Naasten ook penningmeester van Meschobor in Groningen (organisatie voor barmhartigheidswerk op de zendingsterreinen in Indonesië).

Als collega-bestuurslid mocht ik hem, vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw, vele jaren meemaken. Cor was tijdens de bestuursvergaderingen zeker niet de grootste spreker. Wellicht hing dat samen met zijn origine als échte noorderling. Maar wanneer hij het woord vroeg óf nam, wist je dat je je oren moest spitsen. Met z’n jarenlange ervaring als bestuurlijk penningmeester beschikte hij over een fenomenale feitenkennis die hij zeker ook in bijzondere situaties op zijn kenmerkende rustige manier ter vergadering wist in te brengen. En dat gold ook als het ging om financiële zaken. Met Groningse grondigheid, zuinigheid en – wanneer nodig – gulheid beheerde hij de financiën van De Verre Naasten.

We zijn onze Hemelse Vader dankbaar voor de gaven die hij Cor gaf, zowel in zijn privé- en werksituatie als in zijn betrokkenheid bij De Verre Naasten. We wensen zijn vrouw Riet en hun kinderen veel steun toe voor de directe en nabije toekomst. En we noemen zijn zus Annelies, die ook van grote waarde is geweest voor de toenmalige Onderwijsraad van De Verre Naasten.

Namens alle Verre Naasten
Kees Manni, Amersfoort

Op de foto een bestuursvergadering van het Landelijk Bestuur, in het Gbouw in Zwolle. Links penningmeester Cor van der Kolk, met naast hem Piet Hummelen die deze maand ook overleed