Liveblog corona-uitbraak

De corona-uitbraak heeft grote effecten op de Nederlandse samenleving. In vrij korte termijn is er veel veranderd in de samenleving en over de gevolgen voor de langere termijn kunnen we alleen maar gissen. Voor onze partnerkerken en -organisaties in bijvoorbeeld Afrika, Azië en Zuid-Amerika is de corona-uitbraak al helemáál een ramp. Voor hen geen miljardeninjecties van de overheid, nauwelijks sociale vangnetten en geen grote aantallen IC-bedden.

Help mee: diaconale noodhulp wereldwijd!

Daarom komt Verre Naasten in actie. Want we willen onze broers en zussen wereldwijd ondersteunen om kerk te zijn in hun eigen omgeving. Dat doen we samen met de GZB en het diaconaat van de  Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), via ons gezamenlijke noodhulpplatform Kerkenhelpenkerken.nl. Met onze hulp kunnen lokale kerken diaconale hulp bieden in hun directe omgeving, waar zij de mensen kennen. Die hulp kan bestaan uit het uitdelen van voedsel aan gezinnen die door lockdowns zonder inkomen zijn komen te zitten. Maar ook uit het voorzien in medische hulpmiddelen in regio’s waar nauwelijks tot geen goede medische zorg aanwezig is, zodat coronapatiënten toch verpleegd kunnen worden. Meer lezen of een gift geven? Kijk dan op onze actiepagina. Een donatie geven kan ook via de buttons hieronder:

Corona-noodhulpactie

Berichten en updates

Niet alleen Verre Naasten zelf, maar ook onze samenwerkingspartners over de hele wereld merken steeds meer de impact van de corona-uitbraak op hun werk. Samen met hen blijven we ons zoveel mogelijk inzetten om het geloof delen, in woorden én daden. Juist nu! Op deze pagina leest u steeds de actuele ontwikkelingen binnen ons werk. En berichten en updates van partners uit de verschillende landen waar we projecten ondersteunen, want we weten ons wereldwijd verbonden!

…..

Lees hieronder onze corona-updates:

Update donderdag 23 juli 2020

Hoewel de lockdown in India het gewone leven in veel opzichten onmogelijk maakt, hebben alle studenten aan het Presbyterian Theological Seminary (PTS) in Dehra Dun hun jaar goed kunnen afronden. Dat schrijft Roshyama Hrangchal, vice-principal van de theologische school: “Alle studenten hebben hun cursussen voltooid via online lessen. Zelfs de afstuderende studenten komen dus in aanmerking voor hun ‘graduation’, uiteraard na officiële goedkeuring van het PTS-bestuur.” Het daadwerkelijke afstuderen zal plaatvinden wanneer het seminarie weer open gaat, maar “de datum en tijd zijn uiteraard afhankelijk van de corona-situatie in India”, laat Roshyama weten. Een aantal van deze afstudeerders, zoals Sanjay, Lalremruot en Ratan (foto’s), kreeg in de afgelopen jaren financiële ondersteuning vanuit een studiebeurzenprogramma van Verre Naasten. We feliciteren hen met hun aanstaande ‘graduation’.

PTS India

Update dinsdag 21 juli 2020

Voor onze partnerkerken en -organisaties in Zuid-Afrika is dit een zorgwekkende en spannende tijd. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is namelijk bezorgd om de snelle groei van het aantal corona-infecties in Afrika, melden diverse media. In Zuid-Afrika steeg het aantal besmettingen binnen een week met 30 procent. Toch versoepelde de Zuid-Afrikaanse regering de corona-maatregelen, met name om de economie in beweging te houden. Het aantal corona-gevallen in Zuid-Afrika is fors hoger dan in andere Afrikaanse landen. De WHO telt daar ruim 360.000 infecties, met een dodental van tenminste 5000. Een WHO-topman zegt dat de situatie in Zuid-Afrika een voorbode kan zijn van wat de rest van Afrika te wachten staat. Bidt je mee voor onze broers en zussen, dat zij gespaard mogen blijven en dat hun regering manieren mag vinden om het coronavirus te beteugelen?

Corona Zuid-Afrika

 

Update donderdag 16 juli 2020

Uit Zimbabwe ontvingen we tot dankbaarheid stemmende getuigenissen en foto’s. Daar verspreidde de Church of Central Africa Presbyterian (CCAP) 272 voedselpakketten én zeep onder gezinnen binnen én buiten de kerk, in 17 plaatsen. Lokale kerken kozen daarvoor de meest kwetsbare families in hun gemeenschappen uit. “In Zimbabwe hebben veel mensen dringend voedsel nodig”, laten de pastors ons weten. “Met deze voedselhulp hebben we een groot aantal mensen kunnen bereiken. Dat leidde tot tranen van vreugde en Gods liefde, zorgzaamheid en voorzienigheid kwam door deze actie tot uiting! Blijf alsjeblieft bidden voor Zimbabwe, want onze problemen zijn nog niet voorbij.”

Noodhulp Zimbabwe

 

Update maandag 13 juli 2020

We kregen de afgelopen maanden heel veel verhalen, getuigenissen en foto’s binnen van buitenlandse partners. Zo ook van de Emmanuel Hospital Association (EHA) in India, een koepel van 20 christelijke ziekenhuizen, met een duidelijke visie op het verbeteren van de levensomstandigheden in dorpen en gemeenschappen. Tijdens de coronacrisis in India, die nog steeds gaande is, deelde de EHA – ondersteund door Verre Naasten – 1.500 noodpakketten uit aan arme, kwetsbare gezinnen (ongeveer 7.500 personen). Veel Indiërs hebben niets meer, nu de lockdown hen al wekenlang aan huis kluistert. Ze kunnen niet werken, hebben geen inkomen en daarom geen eten. In de pakketten van de EHA zit o.m. 25 kg rijst, 10 kg meel, 1 kg erwten, zout, suiker en olie, maar ook bijvoorbeeld zeep, waspoeder en mondmaskers. Een gezin kan met dit pakket enkele weken vooruit én heeft middelen om zichzelf – met goede hygiëne – enigszins te beschermen tegen het coronavirus. Stichting Pharus, dat in de afgelopen jaren al verschillende EHA-projecten ondersteunde, maakte ook deze corona-noodhulp van de EHA financieel mogelijk.

Noodhulp EHA

 

Update vrijdag 10 juli 2020

Toen we zo’n drie maanden geleden startten met onze corona-noodhulpactie – samen met de GZB en het diaconaat van de CGK-kerken – hadden we geen idee wat de opbrengst zou kunnen worden. Immers, met zo’n grote pandemie met wereldwijde gevolgen hadden we geen enkele ervaring. Maar wat werd er gul gegeven! Tot 1 juli doneerden vele particulieren, kerken en fondsen samen ruim € 421.600! Reden om God te danken! Ruim de helft van dit bedrag, meer dan € 218.960, kwam binnen bij Verre Naasten. Het restant werd gedoneerd aan de GZB (ongeveer € 122.480) en CGK (ongeveer € 80.160). Als organisaties ondersteunen we met de ontvangen giften, afzonderlijk van elkaar, de diaconale corona-noodhulp van onze eigen partnerkerken en -organisaties in allerlei landen. Klik hier om meer te lezen.

Vier ton

 

Update vrijdag 4 juli 2020

# Toen afgelopen voorjaar het coronavirus wereldwijd om zich heen begon te grijpen, besloot Verre Naasten vrij snel om een corona-noodhulpactie te starten. Maar waarom eigenlijk? Wat was én is de noodzaak? Verre Naasten-directeur Klaas Harink legt het uit in het onderstaande artikel. Ook schetst het artikel de effecten van de noodhulp. Bijvoorbeeld via dominee Marc Nabie van de Eglise Nouvelle Alliance in Burkina Faso. Zijn kerk deelde voedselpakketten uit, binnen én buiten de kerk. “Ook moslims waren getuige van de vrijgevigheid van de kerk”, vertelt hij enthousiast. Klik hier onder om meer te lezen!

Corona-noodhulp

 

Update vrijdag 3 juli 2020

# In allerlei landen leiden corona-maatregelen aan de ene kant tot beperkingen en belemmeringen, maar aan de andere kant tot vindingrijkheid en het zoeken naar wat wél kan. Richan Postmus, bestuurslid bij Verre Naasten, wilde dit jaar meedoen met The Ride on Education: een jaarlijks terugkerende sponsor-fietstocht om geld op te halen voor onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden. Richan wilde fietsen voor het Thusano Studiefonds in Zuid-Afrika, dat ondersteund wordt door Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten. Helaas leidde de coronacrisis ertoe dat The Ride on Education geannuleerd werd. Dat weerhield Richan er niet van om zijn eigen sponsor-fietstocht voor Thusano te organiseren. Vandaag fietst hij – samen met zijn vrienden Henk van Biessum, Edwin Hoogstede en Henk Spoelstra – een monster-sponsortocht van maar liefst 250 km door Midden-Nederland. Waarbij uiteraard een bezoek aan het kantoor van Verre Naasten niet kon ontbreken.

Richan Postmus

Update maandag 22 juni 2020

India
In de Centraal-Indiase staten Madhay Pradesh en Maharastra werken kerkplanters die zelf ook via evangelisatie tot geloof in Jezus zijn gekomen. Nu de lockdown in India tot grote problemen leidt, onder meer op het gebied van voedselzekerheid en -verspreiding, brengen de kerkplanters niet alleen het evangelie naar mensen, maar ook voedselpakketten. Zo werden kort geleden 240 pakketten met houdbaar voedsel uitgedeeld aan gezinnen die niets meer in huis hadden. Met de voedselpakketten kan een gezin het ongeveer een maand volhouden. Eén van de kerkplanters schrijft: “We danken God dat Hij voorziet in onze noden. Een deel van de ontvangers is onlangs tot geloof in Christus gekomen.”

Noodhulp India

Update donderdag 18 juni 2020

# Is jouw kerk nog op zoek naar invulling voor één of meerdere (online) kerkdiensten in de komende (zomer)periode? Maak dan gebruik van de online mission-diensten, geproduceerd en (gratis) beschikbaar gesteld door India Mission | Verre Naasten en Utrecht Mission | Verre Naasten. In beide diensten staat de wereldwijde kerk centraal. Er zijn bijdragen vanuit respectievelijk India en Centraal-Afrika. In de ‘Indiase’ dienst gaat oud-zendeling ds. Afinus de Vries uit Middelburg voor en de ‘Utrechtse’ dienst wordt geleid door oud-zendingsmedewerker en emeritus-predikant Dirk Griffioen. Informatie en het opvragen van de online diensten:
* voor de India-dienst: communicatie@indiamission.nl
* voor de Utrecht-dienst: secretaris@utrechtmission.nl

Missiondienst India

 

Update dinsdag 16 juni 2020

Zuid-Afrika
Met steun vanuit onze diaconale noodhulp-campagne ‘Kerken helpen kerken’ konden de gereformeerde kerken in KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika, samen met de hulporganisatie Sizanani, 300 voedselpakketten uitdelen aan arme gezinnen. Een gezin van vier personen kan daar een maand mee vooruit. De gereformeerde kerken in KwaZulu-Natal zijn ontstaan vanuit de NGK-zending. Nokuthula Khumalo, hulpverlener bij Sizanani, vertelt: “Met die voedselpakketten zijn we echt van betekenis voor de mensen hier. Vooral voor mensen die hiv-positief zijn is gezond eten juist zo nodig.” Help jij de kerken en Sizanani om nóg 200 voedselpakketten uit te delen (met o.a. rijst, suiker, meel, olie, zeep, melkpoeder en appels)? Geef dan een (extra) gift via deze link.

Noodhulp Zuid-Afrika

Nederland
In Nederland ondersteunt Verre Naasten een team van intercultureel missionair werkers, in samenwerking met Stichting Gave. Deze voormalige vluchtelingen hebben een missionaire bediening onder hun eigen taal- en cultuurgroep in Nederland en nemen Nederlandse kerken en christenen daarin mee. Ondanks de ‘beperkingen’ van deze coronatijd zochten én vonden deze evangelisten alternatieve manieren om met vluchtelingen en migranten in contact te blijven. WhatsApp, Zoom, YouTube, e-mail – ze zetten het allemaal in. Ook wordt er ‘ouderwets’ gebeld. Het valt op dat zij er stuk voor stuk ‘voor gaan’ om zo goed mogelijk door te gaan met hun bediening! “We zijn dit gewend. Zo is ons hele leven, in ons thuisland ging het ook zo”, zegt één van hen. Ook zeggen ze: “We krijgen veel nieuwe kansen” en: “mijn werkgebied is nu veel groter dan voorheen”.

Stichting Gave

 

Update maandag 15 juni 2020

Oeganda
In Oeganda heeft de Presbyteriaanse Kerk (PCU) voedselhulp geboden aan 368 gezinnen. Dat had wat voeten in de aarde, want er gold een verbod op het verspreiden van goederen. Gelukkig slaagde de kerk erin om toestemming te krijgen voor het uitdelen van met name etenswaren en sanitaire zeep in verschillende plaatsen. “De voornaamste doelgroep waren gezinnen die echt al worstelden met honger en een gebrek aan voedsel. Voor hen was deze hulp een enorme opluchting”, schrijft David Kabaale van het centrale PCU-kerkkantoor. “Ook het verspreiden van zeep was belangrijk, omdat velen in deze periode van lockdown én armoede geen zeep kunnen kopen…”

Noodhulp Oeganda

 

Update vrijdag 12 juni 2020

Bangladesh
Eén van onze partnerkerken in Bangladesh bood de afgelopen maand voedselhulp aan 200 behoeftige gezinnen binnen én buiten de kerk. De lockdown in het land raakt veel inwoners hard. Daar kwam eind mei óók nog eens de verwoestende cycloon Amphan overheen, in het kustgebied van Bangladesh. Volgens een contactpersoon zijn er veel gezinnen die maar één keer per dag te eten hebben. “Het is zo’n stressvolle tijd voor zoveel mensen! Een hoogbejaarde dame moest huilen van blijdschap toen ze het voedselpakket kreeg. Ze leefde van een restje gepofte rijst en water en had zich er al bij neergelegd dat ze door gebrek aan voedsel zou sterven. Nu vond ze toch weer hoop om te leven!”

Noodhulp Bangladesh

 

Update dinsdag 9 juni 2020

Oost-Soemba
Ook de gereformeerde kerken (GGRI) op Oost-Soemba, Indonesië, vroegen ons om financiële ondersteuning voor het bieden van diaconale corona-noodhulp. Sinds 15 maart geldt een lockdown in Indonesië, die nu langzaam wordt versoepeld. Een beperkt steunprogramma vanuit de overheid bereikt veel mensen niet. Omdat de nood op Soemba hoog is, richt de GGRI zich hoofdzakelijk op de eigen kerkleden; veel van hen kwamen door de lockdown zonder inkomen en zonder eten te zitten. De GGRI schrijft: “Dankzij steun van Verre Naasten konden we diverse noodhulpgoederen inkopen en verspreiden: per familie 15 kg rijst, 2 kg suiker, 1 kg koffie, 1 liter olie en 10 pakjes zout.” Ook gaf de GGRI voorlichting over de gevaren van COVID-19, en informatie over het houden van veilige kerkelijke samenkomsten. “We zijn blij dat de Heer ons bijstaat, mede dankzij de hulp van Verre Naasten”, schrijven ze.

Soemba

 

Update maandag 8 juni 2020

Spanje
Spanje was één van de zwaarst getroffen landen in Europa in deze coronacrisis. Gelukkig ontstaan er ook in Zuid-Europa langzaam weer mogelijkheden om het ‘gewone’ leven weer een beetje op te pakken. Dat merken ze ook bij de Iglesia Evangélica Reformada (IER) in Almuñécar aan de Spaanse kust. Op 24 mei mochten de leden van de IER voor het eerst weer naar de kerk. Dat wil zeggen: met maximaal de helft van het normale aantal bezoekers, en onder voorwaarde van social distancing en het dragen van maskers. Ondanks dat, zijn deze momenten van ontmoeting en samen God kunnen aanbidden een zegen, zegt de Spaanse voorganger. Bekijk hieronder een filmpje.

Spanje

 

Update vrijdag 5 juni 2020

# Vrijdag 5 juni 2020… een rare dag. Onder andere omstandigheden zou deze avond om 20:00 uur Missie VONK starten: ons actieve outdoor-sponsorevent. Voor het vijfde jaar op rij, alweer. Het zou een natte Missie VONK zijn geworden, dat wel. Helaas moesten we deze jubileumeditie afblazen vanwege de coronamaatregelen. Nu maar hopen dat de herkansing in 2021, in de nacht van 28-29 mei, na Pinksteren, wél door kan gaan!

Missie VONK

Update dinsdag 2 juni 2020

Sri Lanka
In Sri Lanka biedt de hulpverleningsorganisatie LEADS o.m. voedselhulp aan gezinnen die zwaar getroffen zijn door de lockdown met avondklok. Zoals het gezin van mevrouw Vasanthi. Zij, haar man en kinderen werkten de afgelopen 10 jaar keihard om – na de Sri Lankaanse burgeroorlog – een bestaan op te bouwen. Totdat de lockdown kwam. Ineens was het gezin (weer) hulpbehoevend. Gelukkig schoot LEADS te hulp. “Het ontvangen van een voedselpakket was voor ons een enorme zegen! In een tijd waarin we worstelden om ons gezin te voeden, was LEADS ons tot grote steun”, zegt ze. Klik hieronder om meer te lezen.

LEADS Sri Lanka

 

Update maandag 1 juni 2020

Kenia
Kenia Mission | Verre Naasten stuurde ons het onderstaande filmpje. Gisteren is de video getoond in de diens van de Koningskerk (GKv) Zwolle-Zuid. In het filmpje vertellen de Keniaanse broers en zussen hoe zij hun kerk-zijn invullen in deze coronatijd. Niet overal in Kenia is sprake van een lockdown, zeggen ze. Sommige broers en zussen kunnen daardoor nog wel werken of andere activiteiten ontplooien. De meeste kerken zijn wel gesloten; daarom maken de voorgangers gebruik van online media om de kerkgangers te bereiken met preken en bijbelstudies. Daarmee kunnen gezinnen hun eigen ‘home fellowships’ organiseren. De Keniaanse kerkleden zoeken bemoediging in Gods Woord. Eén van hen zegt: “Jezus voorspelde ons dat er moeilijke tijden zouden komen. In deze pandemie leer ik God beter kennen en begrijpen. Ik weet dat Hij mijn dagen kent”.

Kenia

 

Update zaterdag 30 mei 2020

Zuid-Afrika
Ook in Zuid-Afrika worden al maandenlang geen kerkdiensten gehouden. Daarom stuurde het regionale mission-samenwerkingsverband Zuid-Afrika Mission | Verre naasten via WhatsApp en Youtube een bemoediging naar al haar contacten in Zuid-Afrika: zendelingen, studenten, aids-hulpverleners en gemeenteleden. Bedoeld om te delen, in wereldwijde verbondenheid. Tientallen gemeenteleden uit Groningen en Fryslân spraken speciaal voor de video deze wens uit: “His blessing will follow you, wherever you are!”

Zuid-Afrika

 

Update vrijdag 29 mei 2020

India
De PFCC-kerken (Presbyterian Free Church Council) en HEF-kerken (Himalayan Evangelical Fellowship) in het verre Noordoosten van India boden in de afgelopen weken noodhulp aan maar liefst 350 noodlijdende families in 17 dorpen. Vanuit India stuurde pastor Mathias Subba ons de onderstaande video, die een mooi inkijkje geeft in alle uitgevoerde noodhulpacties. Verre Naasten maakte deze diaconale corona-hulp financieel mede mogelijk, via het noodhulpfonds Kerkenhelpenkerken.nl. Help jij mee om de diaconale corona-noodhulp van partnerkerken en -organisaties binnen én buiten India mogelijk te maken? Geef dan via de buttons hierboven.

Noodhulp India

 

Update donderdag 28 mei 2020

Bangladesh
Voor de inwoners van Bangladesh heeft de coronacrisis dramatische gevolgen. Het land ligt grotendeels plat en het zorgsysteem functioneert nauwelijks nog. Eén van onze partnerkerken liet ons weten wat een corona-besmetting in Bangladesh betekent: “Een familielid van één van de kerkleden raakte besmet. Hij verloor zijn baan erdoor en de kerk moest hem een voedselpakket en wat geld brengen, zodat hij kon overleven en medicijnen te kopen. Ook een oudere vrouw, Clara, raakte besmet met COVID-19. Ze probeerde behandeld te worden, maar het ziekenhuis wilde haar niet helpen. Nu is ze overleden. Voor de familie is haar begrafenis de volgende uitdaging, omdat er grote onduidelijkheid is over het begraven van coronadoden.” Bid je mee voor Bangladesh? Bid vooral voor daadkrachtige overheden en zorgmedewerkers.\

Corona Bangladesh

 

Update maandag 25 mei 2020

Suriname
Voor twee van onze partners – de Evangelical School of Theology (EST) en omroep Shalom, beide in Paramaribo – is het vandaag een spannende dag. Hoewel ook Suriname te maken heeft met het coronavirus, mogen daar vandaag ruim 380.000 mensen naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Dat is spannend vanwege de volksgezondheid, maar ook omdat verkiezingen in Suriname nogal eens onrustig verlopen. Volgens de zittende president Bouterse brengen de verkiezingen de volksgezondheid niet in gevaar. Wel melden diverse media al lange rijen en onregelmatigheden bij verscheidene stembureaus. Bid je mee voor Suriname, dat de verkiezingen daar zonder ernstige incidenten mogen verlopen? Bid ook voor de studenten en medewerkers van zowel de EST als Shalom. Bid dat zij, ook in lastige tijden, zout en licht mogen zijn in de Surinaamse samenleving!

Corona Suriname

 

Update vrijdag 22 mei 2020

Zuid-India
In Zuid-India verlicht de Bangalore Reformed Church de problemen van een groot aantal huishoudens binnen en buiten de kerk, die geraakt zijn door de lockdown in India. Zo zette de kerk een distributiesysteem op voor het ophalen en verspreiden van boodschappen naar de kerkleden en andere gezinnen. Zo hebben zij toch de belangrijke levensmiddelen in huis. Bovendien deelt kerk voedselpakketten uit aan armen en behoeftigen in de gemeenschap. En dat was nodig: sommige families zaten letterlijk te bidden om redding. Ook de jongere generaties worden niet vergeten: voor alle kinderen in de kerk, maar ook voor 150 gezinnen buiten de kerk, maakte de kerk pakketjes met koekjes, cake en 3 soorten snacks. Als extraatje, omdat ook zij de vervelende gevolgen van de lockdown ervaren. Bid je mee voor India, dat niet alleen hard geraakt wordt door de coronacrisis, maar ook door orkaan Amphan en door sprinkhanenplagen?

Bangalore India

 

Update woensdag 20 mei 2020

# Micha Nederland – waarvan Verre Naasten deelnemer is – komt vanwege de coronacrisis met een extra Micha Zondag op zondag 14 juni. Met het gratis materiaal kun je een (online) kerkdienst invullen én zelf aan de slag. Juist nu alles langzaam weer op gang komt, is zorgen voor elkaar en de schepping meer dan ooit relevant! Meedoen aan deze extra Micha Zondag bevelen we van harte aan! Klik hier voor meer informatie en materialen.

Extra Micha Zondag

Update maandag 18 mei 2020

# Wat is het mooi dat we als wereldwijde kerk voor elkaar mogen bidden, onze levens met elkaar mogen delen en elkaar zo mogen inspireren en bemoedigen! Juist in deze tijd. Maar… hoe doe je dat? Hoe bid je voor broers en zussen in andere delen van de wereld, hoe raak je betrokken bij hun leven, hoe deel je met hen het geloof? Om je daarbij te helpen, hebben we Brandstof: onze gebedsnieuwsbrief, vol getuigenissen en verhalen van medechristenen, ver weg en dichtbij. Brandstof geeft je handvatten om te bidden voor broers en zussen wereldwijd. Lees hier onze laatste Brandstof. Wil jij Brandstof voortaan ook ontvangen? Meld je hier aan.

Brandstof

India
In India is de Emmanuel Hospital Association (EHA) één van onze partnerorganisaties die corona-noodhulp biedt. Ruim een week geleden startte de EHA met het uitdelen van (houdbaar) voedsel aan 150 gezinnen in Delhi, 110 in Agra en 100 in Lalitpur. De verwachting is dat deze aantallen zullen groeien, omdat de distributie door blijft gaan. Wat zijn we blij en dankbaar dat we deze EHA-noodhulp mogelijk kunnen maken dankzij een ruime bijdrage van Stichting Pharus. Deze stichting richt zich op het financieel ondersteunen van projecten die écht verschil maken in mensenlevens. In de afgelopen jaren droeg Pharus bij aan verschillende EHA-projecten.

EHA India

 

Update zaterdag 16 mei 2020

Zuid-Afrika
In één week tijd ontvingen we steunvragen uit Bangladesh, India, Indonesië, Ivoorkust, Myanmar, Zimbabwe en Zuid-Afrika. In al deze landen vragen kerken om extra geld, waarmee ze voedselhulp willen bieden in hun directe omgeving. De gedwongen lockdowns leiden ertoe dat veel mensen plotseling geen inkomsten meer hebben. Daarom komen onze partnerkerken in actie. Zo ook in Zuid-Afrika, waar de hulpverleners van Sizanani SiSa voedselpakketten willen uitdelen aan 300 gezinnen. Sizanani SiSa is een diaconale hulporganisatie in het Nqutu-district in KwaZulu-Natal, voorheen een zendingsgebied van de NGK-kerken. De kerken die in Zuid-Afrika uit het NGK-zendingswerk zijn ontstaan, zijn nu partnerkerken van de NGZN. In het Zulu staat ‘Sizanani’ voor: ‘laten we elkaar helpen’. Een mooie naam, juist in deze tijd.

Zuid-Afrika

 

Update vrijdag 15 mei 2020

# We hadden het mooie plan om een XXL-openluchtdienst te houden op donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag, in een park in Assen. Die dienst waren we begin dit jaar volop aan het organiseren, samen met Drenthe Mission | Verre Naasten en de GKv-kerken van de classis Assen. Helaas gooiden de coronamaatregelen roet in het eten. Gelukkig hebben we een mooi alternatief: een online mission-dienst op 21 mei aanstaande, vanaf 10:30 uur. Onze collega ds. Jan-Matthijs  van Leeuwen hoopt in deze dienst voor te gaan en de muziek wordt verzorgd door de kerkband van de GKv Assen-Kloosterveen. Kijk live mee via de landelijke 3GK-livestream op: www.beleefmee.nl

Mission-dienst Hemelvaart

 

Update donderdag 14 mei 2020

# Afgelopen maandag vroegen we aandacht voor ons actieplatform Mijn Mission, waar jij jouw persoonlijke coorona-noodhulpactie kunt starten. Iemand die ook een actie startte, is Laura Mook. Eerder dit jaar bezocht zij Oeganda, namens Guido in Amersfoort, om daar een kijkje te nemen bij verschillende projecten van Utrecht Mission | Verre Naasten. Een reis die zoveel indruk op haar maakte, dat zij nu in actie komt voor Oeganda. Daar delen onze partnerkerken voedselpakketten uit. Laura wil dat mede mogelijk maken. In een video op Youtube (klik hieronder) vertelt ze waarom deze steun zo belangrijk is. Wil jij haar helpen? Geef dan via Laura’s persoonlijke pagina op Mijn Mission.

Laura Mook

 

Update woensdag 13 mei 2020

Venezuela
Onze broers en zussen van de Iglesia Reformada de Venezuela hebben het zwaar. Al zo lang verkeert het land in een politieke en economische crisis en daar is nu ook nog het coronavirus bijgekomen. De levensomstandigheden en voorzieningen verslechteren bijna met de dag. Genoeg ellende om de moed compleet te verliezen, zou je denken… Toch blijven de gemeenteleden van onze partnerkerk in Valencia hoopvol. Ze stuurden ons een mooie boodschap met de prachtige tekst uit 2 Kor. 4:17 waar staat: “De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft”. Wat zijn onze Venezolaanse broers en zussen gezegend met een bewonderenswaardige dosis geloofsmoed. Neem je hen mee in je gebeden?

Venezuela

 

Update dinsdag 12 mei 2020

Sri Lanka
Ook vanuit Sri Lanka kregen we foto’s en updates van diaconale corona-noodhulp. Daar doen de medewerkers van LEADS, een christelijke hulpverleningsorganisatie,  alles wat zij kunnen om mensen en gezinnen te helpen die in acute nood zitten. Vandaag deelde LEADS houdbaar voedsel uit aan 30 families in het dorp Vallipunam. Voor mensen die nu zonder inkomen en daarom zonder eten zitten, is deze voedselhulp haast letterlijk een geschenk uit de hemel. Het is bijzonder om te zien wat onze partnerkerken en -organisaties in allerlei landen weten te bewerkstelligen, nu daar door lockdowns en andere corona-maatregelen op allerlei terreinen problemen ontstaan.

Sri Lanka

Noordoost-India
In Noordoost-India biedt de Reformed Presbyterian Church (RPCNEI) al meerdere weken corona-noodhulp. Bijvoorbeeld door eten uit te delen, maar ook door het plaatsen van grote watertanks en het uitdelen van Dettol-zeep voor het handen wassen. Bovendien deelt de kerk mondmaskers en andere beschermingsmiddelen uit. De noodhulp van de kerk leidt niet alleen tot samenwerking met lokale en regionale overheden – iets wat in India uitzonderlijk is – maar ook tot aandacht van regionale omroepen. Zoals in deze video te zien is! Klik hieronder.

RPCNEI India

 

Update maandag 11 mei 2020

# Home for Kurds probeert Koerden in allerlei landen in aanraking te brengen met de boodschap van Jezus. Naast de negatieve gevolgen van de coronacrisis ziet Home for Kurds dat deze tijd meer mogelijkheden geeft dan ooit om via internet mensen met het evangelie te bereiken! Tegelijkertijd is de situatie waarin veel Koerden wonen en leven, soms zeer schrijnend. Hulp van familie of buren hoeven Koerdische christenen niet te verwachten, want zij worden gemeden vanwege hun geloof. Toch delen sommige gelovigen dapper het weinige wat ze hebben met anderen, die nóg minder hebben. Bid je mee voor het Koerdische volk, dat zij Jezus’ liefde mogen leren kennen?

Home for Kurds

# Ook jij kunt nu, met een persoonlijke actie, geld ophalen voor het noodhulpfonds Kerkenhelpenkerken.nl van Verre Naasten, GZB en de CGK-kerken. Via Kerkenhelpenkerken.nl zamelen we momenteel geld in voor diaconale corona-noodhulp wereldwijd. Denk daarbij aan kerken die voedsel uitdelen, maar ook aan organisaties die bijdragen aan hygiëne- en gezondheidsvoorlichting en het voorzien in beschermingsmiddelen. Via ons actieplatform www.mijnmission.nl kun jij jouw eigen fondswervingsactie starten. Hoe en bij wie jij je donaties ophaalt? Dat bepaal je zelf! Klik hieronder voor meer info.

Mijn Mission

Update vrijdag 8 mei

# Omdat kerkdiensten momenteel niet doorgaan, hadden we het drukken van de nieuwste editie van ons mission-magazine Naast al even uitgesteld. Maar na de persconferentie van afgelopen woensdag hebben we besloten om helemaal van drukken/verspreiden van de regionale jaarverslag-edities af te zien.  Normaal gesproken wordt Naast verspreid via de postvakjes in GKv-kerken. De nieuwste editie is wel digitaal te lezen. Dit regionale voorjaarsnummer vormt altijd het jaarverslag van het regionale mission-samenwerkingsverband waarvan jouw GKv-gemeente lid van is. In deze jaarverslag-Naast vind je een overzicht van de hoogtepunten uit 2019, staan gebedspunten, krijg je inzicht in de financiën (waar ging jouw euro naartoe), maak je kennis met één van de betrokken vrijwilligers én staat achterop een inspirerend getuigenis van een ‘verre’ broer of zus. Op onze website lees je alle regio-nummers:

Burkina Faso
Eerder al deelden we een bericht uit Burkina Faso, waar de Église de la Nouvelle Alliance (ENA), partnerkerk van West-Afrika Mission | Verre Naasten,  voedselpakketten maakte met rijst, olie en spaghetti, om uit te delen onder 50 noodlijdende gezinnen binnen én buiten de kerk. Dominee Marc Nabie van de ENA vertelt: “Drie buren, allemaal moslims, kwamen na het ontvangen van de voedselhulp naar mijn huis. Dat verraste mij totaal. Eén vrouw, die alleen woont met haar zoon, zei: sinds ik hier woon ben ik nog nooit zo ondersteund; jullie hebben mijn leven gered, en dat van mijn zoon en zus. Een andere vrouw zei: toen ik vanmorgen wakker werd, dacht ik eerst dat het een droom was. Daarna kwam het besef dat het realiteit is.” Dominee Nabie kreeg zelf tranen in zijn ogen van alle reacties. “Ik heb de waarheid ondervonden van Jezus’ woorden: ‘Er is meer geluk in geven dan in ontvangen’. Zoveel monden die ons bedanken, al die mensen die huilden van vreugde en verbazing. Zij zagen dat de Heer met dit gebaar op hun nood reageerde”, schrijft hij dankbaar. Lees meer hieronder op onze Facebook-pagina en bekijk daar ook dit filmpje dat de kerk ons stuurde.

Burkina Faso

 

Update donderdag 7 mei 2020

Noordoost-India
Bijzondere berichten vanuit Noordoost-India. Daar heeft de Reformed Presbyterian Church (RPCNEI) in korte tijd een uitgebreid corona-noodhulpprogramma opgezet. In de uitvoering van de noodhulp werkt de RPCNEI samen met lokale en regionale overheden. Dat is voor Indiase begrippen erg uitzonderlijk; in het sterk Hindoeïstische land worden christelijke kerken hooguit gedoogd. Ondersteuning krijgen ze zelden. Toch is er nu regelmatig overleg tussen de RPCNEI en regeringsfunctionarissen. En voor het transport van allerlei hulpgoederen droeg de regering zelfs bij aan de brandstofkosten. God werkt soms op bijzondere manieren! De RPCNEI deelt voedsel uit, maar plaatste ook 10 enorme watertanks voor het handen wassen, en draagt bovendien bij aan het verspreiden van informatie via allerlei kanalen over hygiëne en gezondheid. Lees meer hieronder, op Facebook.

RPCNEI

 

Update dinsdag 5 mei 2020

# Vandaag is het GivingTuesday: een wereldwijde actiedag voor corona-(noodhulp)initiatieven. Daar sluiten wij natuurlijk graag bij aan met onze corona-noodhulpactie via Kerkenhelpenkerken.nl. Help jij mee om de lokale, diaconale hulp van kerken en christelijke organisaties wereldwijd mogelijk te maken? Jouw gift maakt namelijk écht verschil. Geef een gift via de buttons op deze pagina (iets verder omhoog) of klik hieronder om te geven via een Tikkie op onze Facebookpagina.

Giving Tuesday

Bangladesh
Vanuit Bangladesh kregen we een aantal foto’s van evangelist Samad (niet zijn echte naam). Hij schrijft erbij: “Het bijbelstudiemateriaal over COVID-19 en naastenliefde dat we via jullie ontvingen, hebben we verspreid onder verschillende TLT-trainers. Zoals je ziet, wordt er dankbaar gebruik van gemaakt. Het helpt om hoop te houden en moed te vinden in deze moeilijke tijd.” Wij vertaalden deze bijbelstudies van Raise Up Global Ministries ook in het Nederlands. Benieuwd? Download ze hier. Overigens wordt de corona-situatie in Bangladesh met de dag slechter. Samad schrijft ook: “We lopen veel gevaar en maken ons zorgen. Het hele medische systeem lijkt hier wel kapot te zijn. In de ziekenhuizen zijn nauwelijks artsen te vinden. Als de symptomen van COVID-19 verergeren, sterven mensen zonder behandeling of zelfs zonder zuurstof.” Klik hieronder om meer te lezen op onze Facebook-pagina.

Bangladesh

 

Update maandag 4 mei 2020

Ook de pioniersgemeente MEER dan BeverWAARD in Rotterdam wordt geraakt door de coronamaatregelen. Begin maart sloot het wijkgebouw waarin de kerkgemeente haar activiteiten houdt, daardoor zijn digitale ontmoetingen noodzakelijk geworden, waarbij de kerk experimenteert met kleine groepjes. Wel zijn er zorgen, want de huurovereenkomst voor het buurtgebouw loopt per 1 juli af. Tot nu toe heeft MEER dan BeverWAARD geen alternatieve ruimte gevonden in de wijk. Ondanks de zorgen helpt MEER dan BeverWAARD juist nu mee bij het bestrijden van armoede, eenzaamheid en ongezonde gezinssituaties in de wijk. Lees er meer over op Facebook (klik hieronder).

Beverwaard

 

Update zaterdag 2 mei 2020

Zuid-Afrika
In Zuid-Afrika bereidt Nakekela, een zorgorganisatie die zich met name richt op het verzorgen en ondersteunen van mensen met hiv en aids, en hun omgeving, zich voor op het weer opstarten van alle activiteiten. De afgelopen weken gold een lockdown, waardoor Nakekela bijna niets kon doen. Intussen krijgen de medewerkers een training die hen voorbereid op het werken volgens COVID-19-richtlijnen van de Zuid-Afrikaanse overheid. Daarmee moet besmetting met en verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt. Voor deze training het bijbehorende hulpmiddelen heeft Nakekela een verzoek om steun ingediend bij het noodhulpfonds Kerkenhelpenkerken.nl – een initiatief van Verre Naasten, de GZB en de CGK-kerken. Naast de training omvat de steun ook de aanschaf van mondmaskers, digitale thermometers en de inzet van 2 extra medewerkers voor 2 maanden. Bid je mee voor Nakekela?

Nakekela

 

Update vrijdag 1 mei 2020

Burkina Faso
Hartverwarmende berichten uit Burkina Faso. Daar heeft de Église de la Nouvelle Alliance Burkina Faso (ENA) voedselpakketten samengesteld op basis van in totaal 300 liter olie, 50 pakjes macaroni en 50 zakken rijst (25 kg per zak). De vele voedselpakketten kunnen worden uitgedeeld aan gezinnen binnen én buiten de kerkgemeenschap die door de lockdown in Burkina Faso geen of nauwelijks eten meer hebben. Afgelopen donderdag startte de ENA met het uitdelen van het voedsel. Deze voedselhulp is één van de vele diaconale hulpacties die Verre Naasten in deze coronatijd (financieel) wil ondersteunen via Kerkenhelpenkerken.nl. Want, wat is het bijzonder om te zien dat kerken in deze tijd direct doen waartoe ze geroepen zijn: hulp bieden waar nood is!

Burkina Faso

Democratische Republiek Congo
‘Juist in deze moeilijke tijden is het belangrijk om elkaar te troosten. Omdat we elkaar ’s zondag niet in de kerk kunnen ontmoeten, bezoeken onze predikanten, diakenen en ouderlingen de gemeenteleden thuis. Uiteraard op gepaste afstand,’ vertelt ds. Kabongo Kalala Malebongo uit Mbuji-Mayi, een miljoenenstad in de Democratische Republiek Congo, in de nieuwste video-update. ‘We lezen uit de Bijbel over onze opgestane Heer en bidden samen, voor elkaar en voor de wereld. Het is belangrijk om elkaar zo te troosten.’ Bekijk de video op onze Facebook-pagina, klik op de afbeelding hieronder:

 

Update donderdag 30 april 2020

# Gisteravond was onze directeur Klaas Harink telefonisch te gast bij omroep Family7, in het tv-programma Uitgelicht! Daar mocht hij iets vertellen over de corona-noodhulpactie van GZB, het CGK-diaconaat en Verre Naasten, via ons gezamenlijke noodhulpplatform Kerkenhelpenkerken.nl. Wil je het interview terugkijken? Dat kan hier (vanaf 0:34).

  Klaas Harink Family7

 

Kenia
Kenia is één van de landen dat een extra tik krijgt door de coronacrisis, bovenop de problemen die het land al heeft. “We kampen al een tijdje met sprinkhanen, maar die situatie wordt steeds erger. De voorspelling is dat er een nieuwe generatie sprinkahanen op komst is, die nog verwoestender zal zijn”, laat de Reformed Church of East Africa (RCEA) ons weten. “Verder is er regen gekomen, waardoor er overstromingen en aardverschuivingen ontstonden. Opnieuw een grote uitdaging. Vier dagen geleden leidde dat in West Pokot tot het verlies van levens en eigendommen.” Tot nader order zijn de kerkelijke activiteiten van de RCEA stopgezet, ook de onderwijsinstellingen van de kerk zijn dicht. “De afgelopen drie zondagen zonden we een dienst uit via een lokaal radiostation. Helaas bestrijkt dat maar een klein deel van ons land. Daarom moedigen we predikanten aan om sociale media te gebruiken om hun gemeenteleden thuis te bereiken.” Ook voor de financiën van de kerk heeft de huidige lockdown gevolgen, schrijft de RCEA. “Voorgangers zijn voor hun inkomsten grotendeels afhankelijk van collectes op zondag. Dit betekent dat er een situatie is ontstaan waarin zij geen inkomen hebben. Ook onze theologieopleiding, het Reformed Institute for Theological Training (RITT), teert in op haar vermogen. Omdat de RITT-studenten thuis zitten, betalen ze geen bijdragen. Daardoor wordt het voor de RITT steeds moeilijker om het personeel en de docenten te kunnen blijven doorbetalen.”

Corona Kenia

 

Update dinsdag 28 april 2020

Vandaag is de officiële aftrap van de corona-noodhulpactie die Verre Naasten samen met de GZB en het CGK-diaconaat is gestart. Vanmorgen rond 11:00 uur hebben we een gezamenlijk persbericht verstuurd aan diverse (christelijke) media. Klik hier om de tekst van het persbericht te lezen. Ook geven wij nu via onze social media aandacht aan de noodhulpactie. Voor later deze week staan advertenties gepland in het Nederlands Dagblad en Reformatorisch Dagblad.

Corona-noodhulpactie

 

Update zaterdag 25 april 2020

# Van onze Amerikaanse samenwerkingspartner TLT ontvingen we een aantal praktische Bijbelstudie-lessen: ‘Loving Your Neighbor in the COVID-19 Pandemic’. Het materiaal is via hun netwerk wereldwijd verspreid, en is momenteel o.a. al in gebruik in Malawi, Cuba, Indonesië en Bangladesh. Ook wij hebben het richting onze partners doorgestuurd. Verder hebben we het materiaal vertaald deze week vertaald in het Nederlands en aangepast naar onze situatie. Gisteren hebben we het onze donateurs via email gestuurd. Vanaf vandaag is de Bijbelstudie te downloaden op onze website (klik op de afbeelding hieronder).

Met deze praktische Bijbelstudie hopen we het onderlinge (online) gesprek over ‘Liefde in tijden van corona’ op gang te brengen, binnen je gezin, familie, huiskring of een andere groep. En dat het je helpt om naastenliefde concreet op te pakken. Maar bovenal bidden we dat je je in deze verwarrende tijden verbonden weet met broers en zussen wereldwijd die ook deze Bijbelstudie-lessen gebruiken.

Update vrijdag 24 april

Congo
Van een partner in Congo kregen we een filmpje doorgestuurd (klik hieronder om het te bekijken op Facebook). De vorm – een preventiefilmpje over COVID-19 op muziek – sluit niet alleen helemaal aan bij de cultuur van veel Afrikaanse landen, het dient ook een doel. In Congo komt nog veel analfabetisme voor, terwijl inwoners die niet kunnen lezen en schrijven in deze crisis óók bereikt moeten worden met gezondheidsvoorlichting. Daarom wordt deze opzet gekozen. Mensen kunnen de filmpjes naar elkaar doorsturen. Leuk detail: de ‘acteur’ halverwege het filmpje, die goed preventie-gedrag uitbeeldt is dominee Kabongo van de United Reformed Church in Congo (URCC), een partnerkerk van Utrecht Mission | Verre Naasten.

Congo COVID-19

 

Azië
Nog een mooi berichtje van eerder deze week: afgelopen dinsdag hielden
Verre Naasten-partners uit verschillende Aziatische landen een video-meeting, om door te praten over discipelschap en mission. Het werd een mooie ‘bijeenkomst’. Indrukwekkend om te zien hoe leiders van verschillende kerken, juist in deze tijd, via internet met elkaar verbonden zijn. Ze zoeken deze verbondenheid zelfs op, gevoed door eerdere investeringen in deze relaties! We merken dat dit een beweging is die zich voorzet in Azië, ook zonder veel input van onze kant. Dat geeft reden tot dankbaarheid! Onze collega/regio-coördinator Pieter Messelink en Rich Robinson van Catalyse Change – dat zich richt op het trainen en coachen van kerkleiders – leidden de meeting.

Azië online meeting

 

Venezuela
Vanuit Venezuela schrijft dominee Carlos Bello (van de Gereformeerde Kerk in Maracay): “Ons land raakt iedere dag meer in chaos. De protesten nemen toe en het gebrek aan brandstof in de lockdown heeft ervoor gezorgd dat de distributie van voedsel dramatisch is verminderd. Gelukkig gaf God dat we wat voedsel konden kopen, dat we maandelijks uitdelen. Dat biedt iets van hulp, zelfs al is het beperkt. Wat het coronavirus betreft: de gegevens die de overheid registreert en deelt, lijken erg onrealistisch. Een voorbeeld: op 16 april meldde de overheid 204 corona-infecties, 9 doden en 111 herstelde personen. Ik zou wel met mijn hele hart willen wensen dat deze cijfers kloppen, maar ja… Ik vraag mij dan ook steeds vaker af hoe het leven zal zijn na het coronavirus. Hoe zal de wereld eruit zien, en in Venezuela? En in de kerk? Maar ik leef in vertrouwen. De Herder van de schapen zal zijn werk wel blijven doen.”

Corona Venezuela

Update donderdag 23 april

Albanië
‘We zijn een kleine gemeente, in de Albanese hoofdstad Tirana,’ vertelt voorganger Artur van Eklesia-gemeente, partnerkerk van Groningen Mission, in onderstaande video. ‘Momenteel is de situatie erg moeilijk. Vanwege corona zitten we al zes weken thuis en maar één gezinslid mag naar buiten om boodschappen doen. Dat mag maar 90 minuten duren en niet meer dan 500 meter van huis. Onze kerkdiensten doen we ’s zondags live op Facebook. En onze Bijbelstudie op dinsdagmiddag via Messenger. Dank God voor deze mogelijkheden! Het is bijzonder om te merken dat dit een zeer goede tijd is om het evangelie van Jezus Christus te verspreiden. Met de mensen om ons heen, zoals de mensen die ons via Facebook volgen. Bid alstublieft dat God ons zal leiden om mensen te laten begrijpen dat het belangrijker is dat je gered bent, dan om je safe te voelen. God is goed!’

 

Update woensdag 22 april

# Naar aanleiding van de afgekondigde maatregelen heeft het bestuur van The Ride on Education de jaarlijkse fiets-sponsortocht een jaar uitgesteld. Van 4 t/m 11 juli zou er gefietst worden van Koblenz naar Hoek van Holland, waarbij er o.a. sponsorgeld ingezameld zou worden voor ons Zuid-Afrikaanse studiebeurzenprogramma Thusano.

Het bestuur mailt: ‘Zoals vanochtend in één van de dagbladen stond: “de huidige situatie betekent nog minstens een jaar fysieke afstandelijkheid, maximale hygiëne, niet onnodig de weg op en het ov belasten”. Naar de letter van de maatregelen zouden we van Koblenz naar Hoek van Holland kunnen gaan fietsen, zoals het plan was, maar naar de geest niet, vinden we als bestuur. Zekerheid dat al de inmiddels besproken campings open zijn, hebben we ook niet. En hoe houd je 1½ m afstand in een toiletgebouw? En is alles straks in Duitsland wel open? We hebben daarom met pijn in ons hart besloten de tocht (het zou de 8e ‘Ride’ voor onze sponsordoelen worden) voor dit jaar af te gelasten en alles 1 jaar op te schuiven. Tenslotte wensen we iedereen geduld en gezondheid toe; ’t is een merkwaardige tijd maar het wordt vast beter!’

 

Update vrijdag 17 april

Kalimantan Barat (Indonesië)
Ook in Indonesië grijpt het coronavirus snel om zich heen. Alhoewel de regering geen strikte lockdown heeft afgekondigd, zijn mensen zoveel mogelijk thuis. ‘Op dit moment kunnen we niet naar buiten, zoals normaal,’ vertelt Veronila, lerares en lid van de GGRI-gemeente Maranatha in Rankang (op Kalimantan Barat) in deze video-update. ‘Alle leraren en leerlingen hebben vrij en we kunnen geen activiteiten doen. We weten niet hoe lang dit gaat duren. We communiceren nu vooral via WhatsApp. Elke morgen hebben we een moment van overdenking van Gods Woord. Ook hebben we als vrouwen uit de kerk een app-groep, net als voor de zondagschool. We merken in deze situatie dat we echt onze kracht in de Heer vinden. Willen jullie bidden voor deze situatie? Bid ook voor de Indonesische overheid en de rest van de wereld. En willen jullie ook bidden voor onze gemeente in Rankang? Dankjewel!’

 

Curaçao
Gisteravond was er in het NOS-achtuurjournaal een zorgwekkend item te zien over de coronasituatie op Curaçao. Door de lockdown dreigen 50.000 mensen door de armoedegrens te zakken. In beeld komt de Voedselbank op het eiland. Voor de coronapandemie maakten de vrijwilligers 150 voedselpakketten per maand, nu is dat opgeschaald tot 2.000 pakketten per week! Bijzonder: de Voedselbank is een voortzetting van het vroegere Yuda nos Grandinan, dat meer dan 40 jaar geleden een initiatief was van de Papiamentssprekende zendingsgemeente op het eiland (en tegenwoordig partner van Drenthe Mission | Verre Naasten). En nog steeds zijn er vrijwilligers uit deze gemeente actief. Mooi dat het werk dat zo lang geleden begon, nu een cruciale rol speelt. Gods zegen is zichtbaar aan het werk!

Update donderdag 16 april

Koerdistan
Ook onder Koerden heerst angst voor het coronavirus, schrijft de stichting Home for Kurds in hun nieuwsbrief van april. “Al weken horen we angst in de stemmen van de Koeren uit Iran. Horen we van een totale lockdown van Koerden in Irak. En horen we vanuit Syrië, naast alle oorlog en ellende, van angst voor nog een vijand: ziekte.” Gelukkig weet Home for Kurds de Koerden nog steeds te bereiken. “Al het gezwoeg en de nieuwigheid die Nederlandse kerken ervaren in het online kerke zijn… dat kennen wij niet. Al een aantal jaar ‘kerken’ wij online met duizende Koerden. Wat er nu veranderd is, is dat ook Koerden in Nederland de dienst via Facebook volgen. Ook zenden we vaker een korte preek, les, gebed of lied uit, omdat veel Koerden thuis zijn en dus meer tijd hebben om te luisteren.”

Verre Naasten ondersteunt een muziekproject van Home for Kurds. Daarover lees je meer op deze pagina. Bid je mee voor de evangelieverspreiding onder dit volk, dat al zo lang met zoveel angst te maken heeft?

Home for Kurds

 

Update: woensdag 15 april

Centraal-Afrika
Afgelopen Paasdagen deelde Utrecht Mission | Verre Naasten deze digitale bemoediging met haar partners in Centraal-Afrika. Ook daar kunnen vanwege het coronavirus momenteel geen kerkdiensten worden georganiseerd of pastorale gesprekken gevoerd. Vandaar dat er maar liefst 50 zegenwensen klinken er, van gemeenteleden van Amersfoort tot Hilversum en Utrecht: His blessing will follow you, wherever you are. Amen!

 

India
Bijzonder: in het noordoosten van India heeft de overheid onze RPCNEI-partnerkerken gevraagd mee te doen in de bestrijding van COVID-19. Ze hebben daarom hebben hun schoolgebouwen geopend, zodat mensen daar in quarantaine kunnen verblijven. Ook hebben ze corona-voorlichtingsmateriaal vertaalt in vier verschillende dialecten, wat ze vrij distribueren en verspreiden via social media. Ook gaan ze online informatie geven over bijvoorbeeld mondmaskers, je handen wassen en symptomen bij een corona-besmetting. En willen ze ook op geestelijk vlak beschikbaar zijn, voor psychosociale steun, als mensen het moeilijk hebben. In bijgaande video-update vertelt VL, de algemeen secretaris van de kerken over de situatie ter plekke. Bid je mee? En weet: zijn bidden ook voor ons!

 

Update: vrijdag 10 april

Europa
Het bestuur van Groningen Mission | Verre Naasten deelde online een bemoedigende Paas-boodschap met haar samenwerkingspartners in Europa, in Albanië, Duitsland, Letland, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Een prachtige blijk van wereldwijde verbondenheid!

 

Brazilië
Ook in Brazilië kunnen er geen kerkdiensten worden gehouden.Kerkplanter Vanderlei Arruda in IIjuí (in de zuidelijke deelstaat Rio Grande do Sul) vertelt erover in deze video-update: ‘Als gemeente gaan we samen door deze pandemie heen. De dingen gaan nu rustiger, op een sobere manier, maar vanuit hetzelfde vertrouwen dat we hebben in de liefde en de genade van God. We doen dit door te delen via social media. Ik merk daarbij een geestelijke vernieuwing bij de mensen in onze gemeente. Ook in het delen van het geloof met vrienden. Het lijkt erop dat mensen er meer voor open staan. Middenin een wereld die stilstaat, leidt het tot nadenken over wat nu echt essentieel is in het leven.’

 

Update: donderdag 9 april

Papoea (Indonesië)
In een korte video-update vertelt ibu Emi Sawi over de situatie bij de SMTK-school (middelbare, theologische school) op Papoea. Emi is directeur van de school en probeert – samen met 3 collega’s – de school gewoon door te laten draaien. Vanwege reisbeperkingen kunnen de studenten niet naar huis. Ze wonen in het internaat, op het SMTK-terrein. Bid je met haar mee?

 

Bangladesh
De quarantaine-maatregelen in Bangladesh zijn verlengd van 11 naar 14 april. ‘Maar,’ zo schrijft Sufikul (om veiligheidsredenen melden we niet zijn echte naam) van onze lokale partner, ‘we verwachten dat de maatregelen wel de hele maand zullen doorgaan, nu de laatste dagen het aantal corona-patiënten bijna per dag verdubbelt en de situatie hier slechter wordt.’

 

Update: dinsdag  7 april

Indonesië
Uit Indonesië ontvangen we zorgwekkende berichten over de verspreiding van het coronavirus. Steeds luider klinkt bijvoorbeeld de roep om een volledige lockdown van de Indonesische hoofdstad Jakarta, het epicentrum van het aantal besmettingen. Vandaag zijn er in Indonesië 247 nieuwe besmettingen vastgesteld. En die aantallen stijgen snel…

Vanuit Papoea, de meest afgelegen provincie van Indonesië, kregen we een bericht van ibu Emi, de directeur van de middelbare SMTK-school in Merauke. Met drie andere leerkrachten houden ze de school draaiende, aangezien de studenten niet naar huis kunnen. Ze doen wat ze kunnen: “Maar we geloven tegelijkertijd dat God ons vieren op de SMTK geplaatst heeft. We geloven dat Hij deze situatie zal herstellen, ook al weten we niet wanneer… Maar er is altijd hoop. Elke dag blijven we bidden. Ook bidden en hopen we dat onze broers en zussen in Nederland gezond mogen blijven!”

Corona Indonesië

 

Update: vrijdag 3 april

Venezuela
Raquel González is cardioloog in Barquisimeto, Venezuela, en lid van de Gereformeerde kerk. Van dichtbij maakt ze mee hoe haar land omgaat met de coronacrisis. De coronacrisis komt voor Venezuela bovenop alle ellende waar het land al mee te maken had. “De coronacrisis maakt de situatie erger,” zegt ze, “maar we vertrouwen op God. Hij zal ons door deze situatie helpen.” Bekijk hieronder haar vlog.

Venezuela

Brazilië
De Braziliaanse president Bolsonaro deed het coronavirus lange tijd af als tamelijk ongevaarlijk. Toch heeft het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid maatregelen afgekondigd. De De Igreja Presbiteriana do Brasil volgen de aanbevelingen op. Alle kerken gaan voorlopig dicht en de kerk annuleerde alle evenementen, reizen, congressen. IPB-medewerkers werken vanuit huis (via internet). Om de (kerk)gemeenschappen te bereiken, wil de kerk online middelen, discipelschap en gezinsbijeenkomsten/-bijbelstudies inzetten.

Brazilië

 

Update: donderdag 2 april

# Kenia begint de gevolgen van de corona-pandemie nu ook te merken. Het aantal bevestigde corona-gevallen neemt toe en de regering heeft op 16 maart alle onderwijsinstellingen gesloten en bijeenkomsten verboden, schrijft dominee Ekitala van de Reformed Church of East Africa (RCEA). Ook gelden er maatregelen voor verkeer en vervoer, en een avondklok. Intussen is het plantseizoen aangebroken, maar boeren kunnen door de maatregelen hun land niet goed bewerken. Bovendien richten sprinkhanen nu al veel schade aan. Dit alles kan leiden tot een voedselgebrek.

Kenia

 

Update: woensdag 1 april

# Ook in Venezuela is sprake van een quarantaine-situatie vanwege het coronavirus. Dat komt bovenop de economische en politieke crisis waar het land middenin zit. In de kerk van Maracay hebben ze voedselpakketten gekocht, om met beleid uit te delen.

Venezuela

 

Update: dinsdag 31 maart

# Vandaag spraken we met Cleopas Maseko, directeur van de aidsorganisatie Thembalethu Nkomazi in Zuid-Afrika. Vanwege de lockdown hebben ze hun activiteiten voor kwetsbare groepen in de Nkomazi-regio helaas moeten stilleggen, waaronder het home based care-programma. “Deze crisis laat de zwakheid van ons systeem zien, zowel in de gezondheidszorg als op economisch vlak. Want al vóór corona waren deze immense problemen er al. En daar komt nu het coronavirus overheen…”

Cleopas

 

Update: maandag 30 maart

# Op initiatief van Hivos roepen meer dan meer dan veertig Nederlandse ontwikkelings- mensenrechten- en noodhulporganisaties de overheid op tot internationale solidariteit. Ook wij ondertekenen deze oproep van harte. Want zonder internationale solidariteit ondermijnen we niet alleen de aanpak van de pandemie, maar ook de waarden van onze samenleving! Lees hieronder de volledige tekst van de oproep:

Solidariteit

Zuid-Afrika
Ook in Zuid-Afrika zijn gisteren online kerkdiensten gehouden, vanwege de 21-daagse lockdown. Via zendeling George Msnisi uit Nellmapius kregen we enkele foto’s binnen.

Zuid-Afrika

 

Update: zaterdag 28 maart

Oeganda
Vorig weekend was Verre Naasten-medewerker Henk Prins nog in Oeganda, voor een werkbezoek aan de PCU (Presbyterian Church of Uganda). In Oeganda grijpt het coronavirus intussen ook om zich heen. Vorige week woensdag besloot de president om grootschalige bijeenkomsten – ook kerkdiensten – te verbieden. De vrijdag erna gingen ook de scholen dicht. Vanwege de maatregelen kon Henk afgelopen zondag niet naar de kerk in Kijjansi, een wijk van Kampala. In plaats daarvan maakte hij een ‘home fellowship’ mee. Hoe dat ging, vertelt hij in onze vlog van vandaag.

Henk Prins

 

 

Update: vrijdag 27 maart

Indonesië
Ook in Indonesië geldt ‘social distancing’ als de nieuwe norm. Om dat te onderstrepen, voerden de leerlingen van de christelijke Aletheia-basisschool in Jember (onderdeel van het GKT-kerkverband) actie:

Indonesië

India
Gisteren vertelde Robert Kumar van de ziekenhuiskoepel EHA over de situatie in India. Vandaag stuurde hij onderstaand bericht door. Daarin wordt verwezen naar een brief aan minister-president Narendra Modi, waarin de Christian Coalition for Health 1.000 christelijke ziekenhuizen (= 60.000 bedden) beschikbaar stelt voor de corona-pandemie. Ook dr. Sunil Gokavi , directeur van EHA, is één van de ondertekenaars van dit hoopvolle initiatief.

India EHA

Zuid-Afrika
Sinds vannacht is Zuid-Afrika voor 21 dagen in lockdown. Onze samenwerkingspartner Khothatsong probeert -met de nodige veiligheidsmaatregelen- de thuiszorg door te laten gaan. Bid je mee voor de medewerkers?

Corona Zuid-Afrika

 

Sri Lanka
In Sri Lanka is onze samenwerkingspartner LEADS gisteren begonnen met het uitdelen van pakketten met houdbaar voedsel aan 50 gezinnen die getroffen zijn door de coronacrisis. Het gaat om families die hun bedrijfjes en werkzaamheden zagen stilvallen door de quarantainemaatregelen in het land en een ingestelde avondklok, bedoeld om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. LEADS is een hulpverleningsorganisatie die zich primair richt op het bieden van opvang, therapie en beginnend herstel van kinderen die getraumatiseerd zijn door misbruik of mishandeling. Ook bij andere gebeurtenissen of ontwikkelingen die de Sri Lankaanse samenleving raken, met name op gezinsniveau, kijkt LEADS of ze een rol van betekenis kan spelen.

Corona Sri Lanka

 

Update: donderdag 26 maart

# Robert Kumar van onze Indiase samenwerkingspartner EHA praat ons in bijgaande video-update bij over de huidige situatie in India:

Corona India

 

# Missie VONK, het jaarlijkse outdoor sponsor-event van Verre Naasten, gaat dit jaar niet door. Missie VONK zou plaatsvinden in de nacht van 5 op 6 juni 2020, maar door de verscherpte maatregelen die het kabinet deze week afkondigde – ook wat betreft evenementen – hebben wij besloten om deze editie van Missie VONK niet te annuleren, maar door te schuiven naar volgend jaar. Het event moet DV gaan plaatsvinden in de nacht van 28 op 29 mei 2021, bij leven en welzijn. Klik hier om verder te lezen.

# Vanochtend is de familie Kooijmans (Marcel en Mintje en hun kinderen) aangekomen op Schiphol. Hun repatriëring vanuit Papoea stond al gepland, maar is vanwege de coronacrisis vervroegd. Bid je mee dat ze hun draai weer mogen vinden in Nederland? En een zegen op het werk dat ze op Papoea mochten doen.

 

Update: woensdag 25 maart

# De geplande mission-dienst XXL op donderdag 21 mei in Assen (Hemelvaartsdag) gaat niet door. We stellen de organisatie daarvan een jaar uit, naar donderdag 13 mei 2021.

# Maandagnacht konden ds. Linus en Trees van ’t Foort vertrekken uit Zuid-Afrika, gistermiddag zijn ze in Nederland aangekomen. Linus werkte als ondersteuner voor de zendelingen op de Kaapse Vlakte. Vanwege zijn emeritaat nam hij zondag 16 februari afscheid in Bellville/Kaapstad, ruim voor de coronacrisis die zich inmiddels ook uitbreidt in Zuid-Afrika.

# Van verschillende partners krijgen we updates en berichten door over hun situatie. En hoe zij omgaan met de uitbraak van het coronavirus in hun land. Via deze liveblog zullen we deze berichten regelmatig doorgeven:

Zuid-Afrika
Vanaf donderdag – drie weken na de eerste corona-besmetting – gaat het land voor 21 dagen in lock-down om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De overheid zal hierin ondersteund worden door het leger. Aidskliniek Nakekela deelde vanochtend onderstaande uitleg en aanwijzingen, met verwijzingen naar 3 Bijbelteksten. Want, zo schrijven ze, ‘God is nog steeds God en ‘in control’ over de hele wereld. Hij kan ons land genezen. Laten we bidden dat Hij ons land geneest. Want Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden (Psalm 147:3).’

Corona Nakekela

 

Sri Lanka
Ook Sri Lanka is al enkele dagen dicht. Dat geldt dus ook voor het Baldaeus Theological College. De lesstof en -opdrachten krijgen de studenten thuis, zodat het onderwijs wel door kan gaan. ‘We hopen zo – onder Gods genade – dit semester te kunnen afronden,’ mailen ze.

India
‘Het zijn zware weken en we weten niet wat de toekomst voor ons in petto heeft,’ mailt Robert Kumar van de Indiase ziekenhuisorganisatie EHA. ‘Op onze locatie in Herbertpur hebben we al onze gezondheidsactiviteiten voor de gemeenschap moeten stoppen. Ook ons Anugrah-project, voor mensen met een beperking. De regering heeft opdracht gegeven voor een lockdown van 75 districten in het hele land. Bij ons in Uttarakhand geldt dat allereerst tot eind maart 2020. Willen jullie bidden voor ons? Juist de gemeenschappen waar we werken zijn niet alleen bijzonder kwetsbaar voor het virus, maar ook voor de gevolgen van deze lockdown. Ons team probeert de mensen nu telefonisch te bereiken. Ook hebben we informatie vertaald in het Hindi, over hoe ze de verspreiding van het virus kunnen voorkomen. En weet ook: wij bidden ook voor jullie!’

De schoolleiding van de school in Chhapara meldt dat ze 2000 exemplaren van bijgaand pamflet hebben verspreid, met informatie over het coronavirus.

 

Update: maandag 23 maart

# Vandaag is onze collega Henk Prins weer geland in Nederland; hij was op werkreis in Oeganda.

# Van verschillende partners, bijvoorbeeld in Indonesië, India en Zuid-Afrika, krijgen we zorgwekkende berichten door over de impact van het coronavirus op het dagelijkse leven. Een gebrek aan medische zorg, IC-bedden, voedseltekorten en andere ziektes – zoals tbc en hiv/aids – maken bijvoorbeeld Afrikaanse landen extra kwetsbaar voor een enorme uitbraak van het virus.

 

Update: donderdag 19 maart

# Gezien de actuele omstandigheden hebben we besloten het Oogstfeest op zaterdag 18 april uit te stellen. Deze bijeenkomst was bedoeld voor bestuursleden van de verschillende RSV’s (regionale samenwerkingsverbanden) in Nederland.

# Op dit moment hebben we nog 3 reizigers in het buitenland: Henk Prins is nog in Oeganda en hoopt volgende week een vlucht te vinden om terug te kunnen keren. Verder waren Lia en Frans Wisselink (gastdocent) in Ivoorkust; gisteravond konden ze vertrekken naar Brussel en zijn nu onderweg naar Nederland.

 

Update: woensdag 18 maart

Hoe gaat Verre Naasten om met COVID-19?
Ons werk gaat zoveel mogelijk door; we willen onze verre naasten blijven ondersteunen, in woorden en daden. Veel van onze samenwerkingspartners werken in ontwikkelingslanden, voor wie dit ook veel impact heeft. Juist daarom willen we hen blijvend ondersteunen, zodat het mission-werk zoveel mogelijk door kan blijven gaan. Tegelijk doen we er alles aan om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan.

In lijn met de maatregelen van de overheid werken alle medewerkers van Verre Naasten in Nederland zoveel mogelijk thuis. Daarnaast hebben we alle buitenlandse werkreizen uitgesteld en zijn de huidige werkreizigers onderweg naar Nederland, of inmiddels weer thuis. Verder komen onze partners de komende weken niet naar Nederland en gaan wij niet naar hen toe.

Welke impact heeft het virus op de buitenlandse projecten van Verre Naasten?
Dat is moeilijk te zeggen, net zo goed als de situatie in Nederland momenteel onzeker is. Ook in bijvoorbeeld Zuid-Afrika gaan vanaf vandaag de scholen dicht, en ook in India en Indonesië kondigt de overheid vergaande maatregelen af.

Is het kantoor van Verre Naasten bereikbaar?
Ja, Verre Naasten in Zwolle blijft telefonisch bereikbaar op: (038) 4270 410 en via info@verrenaasten.nl. De thuiswerkende medewerkers zijn vooral bereikbaar via email.

Welke activiteiten van Verre Naasten zijn geannuleerd?
Alle activiteiten in Nederland waar Verre Naasten bij betrokken is en die tot 6 april zouden plaatsvinden, gaan vanwege de maatregelen rondom het coronavirus niet door. Dat gaat om de Follow His Footprints-tour in Drenthe (20 maart in Beilen, 21 maart in Assen, 3 april in Stadskanaal en 4 april in Zuidlaren), de kick-off van de Soemba-actie op Greijdanus Zwolle (19 en 20 maart) en de actiedag voor Zuid-Afrika op Gomarus Drachten (27 maart).

Internationale Conferentie
Verder hebben we besloten om de Internationale Conferentie (7-20 mei te Zwolle) te annuleren. Dat betekent ook dat de geplande Ontmoetingsdiensten met buitenlandse gasten op de zondagen 10 en 17 mei niet doorgaan.

Kan ik een gift geven aan Verre Naasten voor deze ontwikkelingen?
Zeker. Juist in deze spannende tijden, is het belangrijk dat Gods woord wereldwijd klinkt. En dat christenen op zoveel mogelijk plekken Jezus’ liefde blijven delen, in woorden en daden. Wij willen graag blijven doorgaan met ons mooie werk. Geven kan via NL31 INGB 0000 363600 op naam van Verre Naasten in Zwolle, of via ons donatieformulier.

Bid je met ons mee?
In deze onzekere tijd weten we ons meer dan ooit afhankelijk van onze hemelse Vader. Bid daarom met ons mee, juist ook voor de meest kwetsbaren in die landen waar we partners ondersteunen. Zij hebben vaak al met veel uitdagingen te maken, rondom bijvoorbeeld voedsel, gezondheid en vervolging. Laten we hen daarom opdragen in ons gebed.