MENU

Dagconferentie 'Migranten en de kerk: kansen en knelpunten'

De kerk wordt steeds veelkleuriger. Hoe geef je als kerk ruimte aan multicultureel geloven? Op maandag 18 september organiseert een aantal van onze Nederlandse partners (E&M, Gave, Geloofsinburgering, ICP) hierover een dagconferentie voor predikanten en kerkleiders. Het thema is ‘Migranten en de kerk: kansen en knelpunten’.

Het thema is actueel en urgent. Inmiddels heeft zo’n 25 procent van de Nederlandse bevolking een migratieachtergrond en zijn er meer dan een miljoen migrantenchristenen in ons land. Toch er is nog (te) weinig aandacht voor hoe je samen geloven tussen verschillende culturen op een goede manier vorm kan geven.

In de ochtend spreekt prof. dr. Benno van den Toren over het ‘open en onbevangen’ voeren van het geloofsgesprek met migranten. Ook gaan voorgangers Jurjen ten Brinke en Eric Rufyiritana (van onze partner CrossPoint Kingdom Impact Eindhoven) in gesprek over de ontdekkingstocht bij hun multiculturele kerken: hoe overwin je obstakels en krijg je gemeenteleden mee met een nieuwe visie?

Sprekers met en zonder migratieachtergrond leiden de seminars van het middagprogramma over onder andere het verwelkomen van christenen met een moslimachtergrond, antiracisme en samen geloven met Oekraïners. Ook worden deelnemers uitgedaagd om na te denken over de (on)mogelijkheden van de eigen lokale context.

De conferentie wordt georganiseerd door Expert Netwerk Migranten, bestaande uit deze organisaties: Evangelie & Moslims, Gave, Geloofsinburgering, Intercultural Church Plants Nederland en Protestantse Kerk in Nederland.

Praktisch:

  • Locatie: Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht
  • Datum: maandag 18 september 2023
  • Tijd: 9.30 tot 16.15 uur
  • Deelnemersbijdrage: €39 (thee, koffie en heerlijke Arabische lunch). Studenten €19.
  • Opgave via: gave.nl/dagconferentie

Photo by Bodi.raw on Unsplash