Dankbaar voor 40 jaar Verre Naasten!

Verre Naasten bestaat dit jaar 40 jaar! Dankbaar mogen we ervaren dat God mensen wil inzetten en levens verandert. Wereldwijd komen er mensen tot geloof. En wordt het geloof gedeeld, via lokale kerken en organisaties.

Ons 40-jarig jubileum is een mooie aanleiding om met elkaar terug- én vooruit te blikken en dankbaar stil te staan bij 40 jaar geloof delen wereldwijd. Dat doen we door vanaf woensdag 7 november, Dankdag, 40 dagen lang onze dankbaarheid te vieren; met mooie terugblikken en leuke acties. Viert u mee?

Dankdagpakket (opgelet: Z&H-commissies, predikanten, preeklezers en diakenen)
Speciaal voor het 40-jarig bestaan van Verre Naasten ontwikkelden we een Dankpakket. In dit pakket staan verschillende thema’s centraal: God zet mensen in – God houdt zijn kerk in stand – God verandert levens. De inhoud van een Dankdagpakket: leespreek voor preeklezers, preekschets voor predikanten, kerkbladartikel, collecte-powerpoint, jubileumlied ‘De kerk van God’, kinderwerkje en een set om uw dankbaarheid door te geven met een machtigingskaart | ansichtkaart | antwoordkaart om kaarten aan te vragen.

Vraag een dankpakket aan: 40jaar@verrenaasten.nl Meer informatie? Neem een kijkje op website: www.verrenaasten.nl/40jaar