Dankbaar voor corona-noodhulp: kerken helpen kerken 

Begin oktober riep Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten haar lidkerken in Noord-Nederland op (extra) te collecteren voor diaconale noodhulp in Zuid-Afrika. Met een extra bijdrage van 20.500 euro konden onze partnerkerken in Zuid-Afrika daardoor de afgelopen maanden voedselpakketten en -vouchers uitdelen aan gezinnen binnen en buiten de kerk. Namens de broers en zussen in Zuid-Afrika: baie dankie!

Na het uitbreken van de coronacrisis in Zuid-Afrika – gepaard met strenge lockdown-maatregelen – startten de diaconale comités in de zendingsgemeenten met voedselacties. In de eerste maanden konden ze daarbij vooruit met collectegeld uit Bellville (Kaapstad), Pretoria, Johannesburg en de zendingsgemeenten zelf. De getroffen gezinnen kregen of een voucher om eten te kopen in de supermarkt of ontvingen een kospakkie (voedselpakket).

Voedselhulp
Toen de coronacrisis aanhield, vroegen de Zuid-Afrikaanse kerken in september ook om hulp bij Zuid-Afrika Mission. Na een collecte-oproep onder de lidkerken kon de penningmeester een extra bijdrage van 20.500 euro overmaken naar de zendingsdeputaten in Zuid-Afrika. Dat bedrag is met dankbaarheid ontvangen! Zo vertelt ds. George Mnisi, zendeling in Nellmapius: “In de maanden september tot december kon ik elke maand 60 families in Soshanguve F4 en Nellmapius voorzien van een voucher. Daarmee konden ze zelf boodschappen doen in de winkel. Tegelijk was het rondbrengen ook meteen mooi een moment van contact. Ook heb ik vouchers uitgedeeld aan families buiten de kerk. Je ziet bij ons veel grootmoeder-gezinnen, waarbij een grootmoeder de zorg heeft over haar kinderen en kleinkinderen. Van de overheid is er wel een kleine uitkering beschikbaar voor ouderen, maar da’s lang niet genoeg voor zo’n uitgebreide familie. Vandaar dat de extra vouchers zeer welkom waren.”

Van het beschikbare geld hebben ook op de Kaapse Vlakte zo’n 60 families een voedselpakket ontvangen, gevuld met o.a. melk, zeep, suiker en verse groente. Daarnaast kregen zo’n 40 kinderen schoolspullen. Verder besloten de Zuid-Afrikaanse zendingsdeputaten ook een gift over te maken naar Gracia, een christelijk kind- en jeugdcentrum in Noord-Pretoria. Daarvan is voedsel gekocht voor de kinderen die ze bij Gracia opvangen: “Ons wil baie dankie sê vir jullle skenking van geld wat ons onlangs ontvang het. Dit is vir ons ‘n morele ondersteuning in die versorging van ons 80 kinders. Dit het die afgelope maande swaar gegaan vanweë die Covid pandemie, waardeur baie van ons finansiële ondersteuning weg geval het.”

Zichtbaar kerk-zijn
Ds. George Mnisi: “Verder hebben we met de steun uit Nederland afgelopen najaar ook openlucht-kerkdiensten kunnen houden. Normaal gesproken komen we samen in een schoolgebouw, maar die was dicht. Voor onze openlucht-activiteiten hebben we tenten, stoelen en geluidsapparatuur gekocht. Verder huurden we een mobiel toilet en hebben we flyers laten drukken om in de buurt uit te delen. Helaas zijn alle samenkomsten sinds eind december weer verboden.” Bij het kerkgebouw in Belhar waren tijdens de eerste lockdown een hek en een raam vernield. Deze konden nu gelukkig gerepareerd worden. En in Fisantekraal kon geïnvesteerd worden in een soepkeuken.

Kerken helpen kerken
Naast de extra bijdrage aan de Zuid-Afrikaanse zendingsdeputaten konden uit de landelijke totaalopbrengsten van de noodhulpcampagne ‘Kerken helpen kerken’ (van Verre Naasten, GZB en CGK-diaconaat) ook nog andere samenwerkingspartners in Zuid-Afrika ondersteund worden. Zo schafte basisschool Lesedi desinfectiematerialen aan voor coronaproof onderwijs (5.000 euro) en kocht aidskliniek Nakekela beschermingsmaterialen in voor haar hulpverleners (2.500 euro). Verder konden zendingsgemeenten in KwaZulu-Natal (partnerkerken van de NGK-kerken) 500 voedselpakketten uitdelen (15.500 euro). En sponsorde Stichting Pharus, via onze samenwerkingspartner SALT Alliance, voedselpakketten voor maar liefst 4.500 arme gezinnen (127.00 euro). In totaal kon er zo – met giften vanuit Nederland – voor ruim 175.000 euro aan diaconale noodhulp verleend worden tijdens de Zuid-Afrikaanse coronapandemie in 2020.

Powerpoint: We zouden het waarderen als de gemeenten die bijgedragen hebben aan onze noodhulp-actie dit artikel en/of deze PPT-presentatie zouden delen met hun gemeenteleden. Bedankt!