Dankbaar voor mission-werk 2020: regionale jaaroverzichten online

Net als wij in Nederland kwamen onze buitenlandse partner-kerken en -organisaties voor flinke uitdagingen te staan door de coronapandemie. Lockdowns, verminderde inkomsten, armoede, gezondheidszorgen… Maar gelukkig bracht 2020 meer dan dat!

Dankbaar

Er waren ook: groeiende gemeenten, prachtige doopdiensten, diepgaande geloofsgesprekken, feestelijke belijdenisdiensten, samenkomsten in kleine groepjes, kerkdiensten in de open lucht, (theologisch) onderwijs op afstand, nieuwe voorgangers, kerkgebouwen in aanbouw… Geweldig! Er kon zoveel wél doorgaan in het mission-werk in 2020.

Filmpje + jaaroverzicht 2020

Normaalgesproken publiceert elk regionale mission-samenwerkingsverband omstreeks deze tijd een speciale jaarverslag-editie van Naast, waarin het bestuur verantwoording aflegt over de voortgang van het mission-werk en de besteding van de bijdragen van de lid-kerken. Want de meeste GKv-kerken in Nederland zijn lid van zo’n regionaal samenwerkingsverband. Zo vormen de kerken in Groningen en Fryslân samen Zuid-Afrika Mission en zijn de kerken in Noord-Holland de lid-kerken van West-Afrika Mission.

Vanwege de corona-maatregelen verschijnt Naast niet. Om de gemeenteleden van de lid-kerken wel te informeren over het mission-werk, zijn er korte filmpjes gemaakt. Klik daarvoor op één van de filmpjes hieronder.

Daarnaast is er per regionaal samenwerkingsverband een overzichtskaart beschikbaar, met daarop een highlight uit ieder mission-project. En je vindt er een financiële verantwoording: waar ging jouw euro in 2020 naartoe? Klik op één van de download-links onder de filmpjes voor het (financiële) jaaroverzicht.

Bedankt voor jouw betrokkenheid!

Klik hieronder om één of meer van de regionale jaaroverzichten (kaart + financiële verantwoording) te downloaden