MENU

Dankbaar voor wereldwijde verbondenheid in 2022

Ons jaarverslag voor 2022 is verschenen! We zijn dankbaar dat we – als linking pin tussen Nederlandse support-kerken en partner-kerken wereldwijd – volop konden werken aan onze missionaire droom: ‘wereldwijd geloven mensen in Jezus Christus als Verlosser en gaan Hem volgen’.

Ondanks inflatie en onzekerheid door de oorlog in Oekraïne, wisten we ons in 2022 gedragen door support-kerken, donateurs en fondsen. Mensen die betrokken zijn op ons mission-werk. Mensen die meeleven, meebidden en meefinancieren. Dankbaar zagen we dat onze inkomsten op peil bleven.

We werkten in 2022 samen met 82 partners (kerken, theologische scholen en christelijke organisaties) in 40 landen. Verre Naasten-directeur Klaas Harink: “Die verbondenheid met alle culturen maakt ons geloof rijker en completer. We hebben elkaar nodig om de diepte en de hoogte, de breedte en de lengte van Gods Almacht te zien. Samen mogen we Hem loven. Zingen tot Zijn eer in alle talen en toonhoogten, met alle mogelijke muziekinstrumenten of a capella. Hem zij de eer!”

Het was een zegen dat er in 2022 weer gereisd kon worden. Wat was het waardevol om – ondanks onrust in de wereld en soms nog belemmerende corona-maatregelen – weer fysiek contact te hebben met partner-kerken. Broeders en zusters, wereldwijd, die we mogen ondersteunen om mensen over Jezus Christus te vertellen in woorden en daden. Ons en hun verlangen is dat meer en meer mensen Jezus Christus aannemen als hun Verlosser en Hem gaan volgen.

Benieuwd op wat voor manier onze partners geloof delen? Zorg voor ontheemden, inspirerende radio-uitzendingen, noodhulp bij natuurrampen, invloed op positieve gedragsverandering: in het jaarverslag staan verschillende inspirerende verhalen uit het veld. En verantwoorden we de financiën over 2022.

> Bekijk hier het jaarverslag en de jaarrekening 2022