Dankbaarheid overheerst in jaarverslag 2021. Bedankt!

Het jaar 2021 was een jaar vol tegenstrijdigheden: corona was nog lang niet weg, veel kon niet doorgaan, maar veel ook wél (zij het soms op andere manieren). Verre Naasten mocht het afgelopen jaar veel zegen ervaren in het mission-werk, ver weg en dichtbij. In 2021 werkte Verre Naasten samen met 91 partners ) in 34 landen. We ontvingen daarvoor zo’n 5 miljoen euro aan inkomsten, ruim 4 ton meer dan begroot.    

We zijn dankbaar dat we – als linking pin tussen Nederlandse support-kerken en partner-kerken wereldwijd – volop konden werken aan onze missionaire droom. Met het vaststellen van ons nieuwe meerjarenbeleidsplan (2022-2026) hebben we dit verlangen opnieuw doorleefd en herbevestigd: ‘wereldwijd geloven mensen in Jezus Christus als Verlosser en gaan Hem volgen’. Daarbij geloven we dat het verbinden van Nederlandse support-kerken met partner-kerken wereldwijd het wereldwijde mission-werk versterkt.  

Verlangen

Directeur Klaas Harink: “Wat is het bemoedigend om te beseffen dat wejuist in een polariserende wereld, mogen getuigen van de bevrijdende Jezus Christus. Christus die een boodschap uitdraagt van inclusie, van vrede, van barmhartigheid, genade en hoop. Ons verlangen is dat mensen geloven in Jezus Christus als Verlosser en Hem gaan volgen. Daar zijn onze inspanningen op gericht in onze contacten met partner-kerken. Geloof in Hem én Hem volgen doet ons de kasteloze aanraken, de aidspatiënt verzorgen, de vrouw gelijkwaardig en respectvol behandelen en de minderheid een stem geven. Het evangelie zoals Jezus Christus het ons heeft gegeven is een emancipatorische boodschap. Het verheft mensen. Omdat we allen één zijn in Hem. 

Zegen

In ons jaarverslag over 2021 lichten we enkele projecten uit. Zo vertelt ds. Everton de Borba uit Brazilië over zijn gemeente Sapucaia do Sul. In 2021 zijn ze zelfstandig geworden: “Het is geweldig om Zijn zegen te ervaren op dit werk. Gods kerk groeit hier in het zuiden van Brazilië!” Débora S. Ouedraogo, lid van een vrouwengroep van de kerk in Burkina Faso, is enthousiast over hun kippenproject: “De vele corona-beperkingen leidden hier tot grote economische problemen. Dat betekende ook minder giften aan de kerk. Maar in februari konden we, met financiële steun uit Nederland, een kippenfokproject opstarten. De 600 kuikens zijn flink gegroeid en konden we verkopen. Met de winst kunnen we onze kerk weer steunen én opnieuw investeren in kuikens. We danken God dat Hij er deze moeilijke tijd voor ons was. Hij heeft voorzien in onze noden, mede dankzij giften uit Nederland. We danken u voor uw liefde en inzet voor Gods werk. Moge de Heer u op zijn beurt zegenen en uw bediening doen bloeien.” 

Dankbaar

In 2021 ontvingen we zo’n 5 miljoen euro aan inkomsten, afkomstig van particuliere donateurs, support-kerken, scholen en fondsen. Dankbaar constateren we dat dit zo’n 4 ton hoger is dan we hadden begroot. De hogere inkomsten zijn grotendeels te danken aan hogere giften van particulieren dan begroot – zowel eenmalige actie-giften, als hogere structurele toezeggingen – en aan forse bijdragen van onze strategische samenwerkingspartner Stichting Pharus voor diverse projecten. Daarbij vielen onze kosten ook wat lager uit, o.a. vanwege minder internationale reiskosten (vanwege de coronapandemie).  

Voor en door kerken

Als Verre Naasten ondersteunen we support-kerken in Nederland bij de uitvoering van hun missionaire verlangen: geloof delen wereldwijd. Ons volledige jaarverslag, inclusief de jaarrekening (financiële verantwoording), kunt u hier online doorbladeren.