Dankbare kerkdienst: afronding en overdracht Litindo

‘Onze Heer doet wonderen. Als je in de wereld van zending en evangelisatie rondkijkt, zie je ze ook nu nog,’ hield ds. Sipke Alserda (Spakenburg-Zuid) de kerkgangers afgelopen zondagmiddag in Haren voor. In de kerkdienst ter afronding van de inzet van de 3 Litindo-schrijvers Gerrit Riemer, Henk Venema en Jaap Groen preekte hij n.a.v. Handeling 27, over de reis van de gevangengenomen Paulus. God laat zien dat Hij woord houdt: Hij zorgt dat Paulus behouden in Rome terechtkomt. Ook nu nog mag dat Woord de wereld over gaan, zoals via de vertaalde Litindo-boeken in Indonesië.

Met dankbaarheid memoreerde ds. Sjaak de Boer (Haren), namens de classis Groningen, de jarenlange betrokkenheid bij het zendingswerk in Indonesië, de enthousiaste inzet van de 3 schrijvers én de flinke rij vrijwilligers die daarbij actief zijn geweest. Mooi dat het Litindo-project komende donderdag officieel overgedragen kan worden aan de kerk in Mundijong (Australië). Ook keek hij alvast vooruit, naar de oprichting van een nieuw samenwerkingsverband van Groninger kerken: Groningen Mission | Verre Naasten, gericht op mission-werk in Europa. Zowel Henk Venema als Jaap Groen blikten met dankbaarheid terug op hun lange loopbaan in het zendingswerk. Henk: ‘Ik heb vaak aan het advies van oud-zendeling ds. Koos van der Velden moeten denken: ga niet boven de Papoea’s staan, maar ernaast. Hij was echt een voorbeeldfiguur voor me.’ Voor Jaap houdt het verhaal niet op: ‘Zo’n vijftig jaar geleden, beloofde ik me m’n leven lang in te zetten voor de verspreiding van het Evangelie. Dus dat houdt nu echt niet op. I love to tell the story!’

Op onze Facebook-pagina staan nog wat meer foto’s van deze kerkdienst.