Dankdag 2020: dank mee met dappere getuigen in West-Afrika

Elk jaar moedigt Verre Naasten kerken aan om, rond Dankdag, de blik naar buiten te richten, om mee te danken met christenen wereldwijd. In 2020 vraagt Verre Naasten aandacht voor dappere getuigen in islamitisch Afrika. In West-Afrika rukt de islam op, zoals in Mali en Burkina Faso. Help daarom dappere christenen om daar Jezus’ liefde te tonen. Aan dorpsgenoten, aan vluchtelingen, aan onderdrukte vrouwen. Dank mee voor hulpverleners die vanuit de kerk present zijn, evangelisten die nieuwe gemeenten opstarten en studenten die leren hoe ze in hun toekomstige loopbaan van Jezus kunnen getuigen. Dankt uw gemeente ook mee op 4 november?

Ondersteunende materialen
Speciaal voor Dankdag ontwikkelen we op dit moment diverse materialen ter ondersteuning van de Dankdag-dienst, zoals een (lees)preek inclusief een aantal online materialen (filmpjes) om tijdens de dienst te tonen. Maar ook diverse collectematerialen, zoals een collectepresentatie en -filmpje en kerkbladartikel. Meld u hieronder aan voor de leespreek en/of voor de collectematerialen, we sturen u een bericht zodra het materiaal online staat.

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden rond deze Dankdag-collecteaanvraag? Neem dan gerust contact op met Anja Mijnheer, via: 038-4270 412 of a.mijnheer@verrenaasten.nl.