In actie voor schoolkinderen in Congo en Indonesië

‘Onderwijs is het meest krachtige wapen dat je kunt inzetten om de wereld te veranderen,’ is een bekende uitspraak van Nelson Mandela, de vroegere president van Zuid-Afrika. Sommigen verwoorden het nog sterker: ‘Open scholen en sluit gevangenissen’. Mission-organisatie Verre Naasten investeert daarom, samen met Utrecht Mission, wereldwijd in verschillende onderwijsprojecten, zoals in Congo en op Java (Indonesië). Kinderen krijgen zo goed onderwijs én leren Jezus kennen. Help komende Dankdag (woensdag 7 november) mee en bied arme kinderen betere toekomstkansen!  

Schoolfonds Congo
Al sinds eind jaren tachtig ondersteunen de kerken in de provincie Utrecht de gereformeerde kerken in Congo: een lange geschiedenis! Inmiddels werkt Utrecht Mission | Verre Naasten alweer acht jaar samen met de United Reformed Church in Congo (URCC). Met veel inzet en toewijding bouwen deze broers en zussen aan Christus’ kerk in Congo.

De URCC-kerken verlangen ernaar om missionair actief te zijn in dit arme, politiek-onrustige land. Vandaar dat zo’n 80 kerken hun energie steken in (basis)onderwijs, om kinderen een geschikte schoolopleiding te bieden en zo hun toekomstkansen te vergroten. Zo ‘houden’ ze bijvoorbeeld school in het kerkgebouw of op het terrein van de kerk. Op andere plekken zijn de onderwijzers en/of het bestuur lid van ‘de kerk’. Door te investeren in onderwijs voor de kinderen, maken de kerken concreet werk van diaconaat: opkomen voor de zwaksten.

Om de onderwijskwaliteit in deze URCC-schooltjes te versterken, is er een speciaal schoolfonds: via de Congolese kerkleiding kunnen scholen een bijdrage aanvragen van maximaal 2.000 euro. Daarvoor moet het schoolbestuur vooraf een aanvraag indienen. Zij weten immers wat nodig is, zoals de aanschaf van schoolmaterialen (pennen, potloden, schriften en tekenpapier), boeken of meubilair ( tafeltjes, stoeltjes en schoolborden). Maar het kan evengoed een (blikken) dak of een verfbeurt voor de school zijn, afhankelijk van de keus die het schoolbestuur maakt. Helpt u komende Dankdag mee het schoolfonds in Congo te vullen? Zodat zoveel mogelijk scholen – of concreter nog: zoveel mogelijk Congolese kinderen – een stap vooruit kunnen zetten!

Uitbreiding christelijke school in Indonesië
Indonesië is een land waar evangeliseren niet makkelijk is. Een groot deel van de bevolking is moslim of boeddhist. Slechts 3% van de bevolking is christen. Christenen worden niet door de overheid beschermd.

Christelijke scholen daarentegen wél. Zij mogen vrijuit over Jezus vertellen. Door goed, kwalitatief onderwijs aan te bieden, kiezen zelfs moslims er soms voor hun kinderen naar christelijke scholen te sturen! Ter ere van het 40-jarig jubileum van Verre Naasten staat zo’n christelijke school in de schijnwerpers: het Sola Gratia- kinderhome op Java (Indonesië). Drie jaar geleden startte de kerk in Probolinggo deze christelijke school, voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Het bekende ‘Sola Gratia’ verwijst naar de grote genade van Jezus’ offer voor ons. De school biedt Bijbels onderwijs voor iedereen. Moslims in de regio die nog amper in aanraking zijn gekomen met het christelijk geloof, brengen hun kinderen hiernaartoe. Dat is een prachtige gelegenheid om deze kinderen (en hun ouders) te vertellen over God! Omdat deze school ook speciaal onderwijs aanbiedt, ontmoeten de leerlingen ook kinderen met allerlei handicaps. Alle leerlingen gaan zorgzaam en vol liefde met elkaar om; dat is in Indonesië geen vanzelfsprekendheid. Hier leren de christelijke meesters en juffen de kinderen om juist vanuit liefde te kijken naar ál hun naasten. En dankbaar te zijn voor wat Hij geeft.

Vanwege een groeiend aantal leerlingen wil de school graag uitbreiden. Het goede nieuws: er is al een stuk land. Hier kan de school twee nieuwe gebouwen neerzetten; één voor het reguliere onderwijs en één voor het speciaal onderwijs, inclusief een therapiecentrum voor de (gehandicapte) kinderen. Helpt u deze Dankdag dit bouwproject mogelijk te maken?

Help mee, dank én geef!
Een flink aantal diaconieën uit Bunschoten-Spakenburg werken op Dankdag (woensdag 7 november) samen en collecteren allemaal voor de genoemde onderwijsprojecten in Congo en Indonesië. Het betreft de GKv-diaconiën van Spakenburg-Noord, Spakenburg-Zuid, Bunschoten-Oost, Bunschoten-West en Eemdijk, de CGK-diaconie van de Fonteinkerk en de NGK-diaconie van de Westerkerk. Ze bevelen bovenstaande onderwijsprojecten van harte bij u aan! Dit kan o.a. gebeuren met uw Dankdag-gift:

€ 15 euro = set van 3 praktische schoolboeken, in Congo
€ 20 euro = 7 zakken cement, voor schoolgebouw in Indonesië
€ 40 euro = 1250 bakstenen, voor schoolgebouw in Indonesië
€ 90 euro = plaatwerk voor schooldak in Congo (10 stuks)

Kom op Dankdag (woensdag 7 november) ook in actie voor schoolkinderen in Congo en Indonesië. U kunt geven via de collecte op Dankdag, maar natuurlijk ook online (met Ideal). Ga daarvoor naar www.verrenaasten.nl/dankdag2018. U kunt ook een gift overmaken naar NL31 INGB 0000 363600 t.n.v. Verre Naasten, o.v.v. Dankdag Bunschoten-Spakenburg. Alvast bedankt!

Bovenstaand artikel stond woensdag 31 oktober op de voorpagina van De Bunschoter.