Vandaag is het Dankdag! Dank, deel droom en heb lief!

Wij Willen Jongeren Vertellen Over Jezus

Droom en dank mee voor jongeren wereldwijd!

Helaas kennen veel jonge mensen Jezus nog niet. Het is ons verlangen dat dat mag veranderen. Daarom investeert Verre Naasten in de ontwikkeling van tieners door christelijk onderwijs. Vindt u het ook belangrijk dat jongeren Jezus leren kennen en zicht krijgen op een leven zonder armoede? Steun dan dit mooie werk!

Bekijk het zelf: iedereen naar school!

“Dankzij de Rock Haven in Ruwa kunnen ook meisjes naar school, die anders thuisblijven vanwege de afstand en de gevaren onderweg.” Ds. Libias Boloma vertelt waarom christelijk onderwijs zo belangrijk is in Zimbabwe.

Steun dit mooie werk!

God zegende onze school: vorig jaar kregen we er vier klaslokalen bij! Maar we willen graag méér jongeren tot zegen zijn. Daarvoor hebben we meer lokalen nodig. Vindt u het ook belangrijk dat jongeren Jezus leren kennen en zicht krijgen op een leven zonder armoede? Steun dan dit Dankdag-project!

Help mee en geef!