In actie voor schoolkinderen in Congo en Indonesië

Dankdag Bunschoten-Spakenburg
‘Onderwijs is het meest krachtige wapen dat je kunt inzetten om de wereld te veranderen,’ is een bekende uitspraak van Nelson Mandela, de vroegere president van Zuid-Afrika. Sommigen verwoorden het nog sterker: ‘Open scholen en sluit gevangenissen’. Mission-organisatie Verre Naasten investeert daarom, samen met Utrecht Mission, wereldwijd in verschillende onderwijsprojecten, zoals in Congo en op Java (Indonesië). Kinderen krijgen zo goed onderwijs én leren Jezus kennen. Help mee en bied arme kinderen betere toekomstkansen!

Voorpagina De Bunschoter
Lees een uitgebreid artikel over de onderwijsprojecten hier. Dit artikel stond woensdag 31 oktober op de voorpagina van De Bunschoter.

Help mee, dank én geef!
De gezamenlijke diaconieën van Bunschoten-Spakenburg (GKv-diaconiën van Spakenburg-Noord, Spakenburg-Zuid, Bunschoten-Oost, Bunschoten-West en Eemdijk, de CGK-diaconie van de Fonteinkerk en de NGK-diaconie van de Westerkerk) bevelen bovenstaande onderwijsprojecten van harte bij u aan! Dit kan men o.a. doen met uw gift:

€ 15 euro = set van 3 praktische schoolboeken, in Congo

€ 20 euro = 7 zakken cement, voor schoolgebouw in Indonesië

€ 40 euro = 1250 bakstenen, voor schoolgebouw in Indonesië

€ 90 euro = plaatwerk voor schooldak in Congo (10 stuks)

Dankdag-gift
Maak uw Dankdag-gift over naar Verre Naasten te Zwolle, NL31 INGB 0000 363600, Dankdag Bunschoten-Spakenburg. Of online, via deze speciale geef-pagina.

Collectematerialen
Op deze download-pagina zijn verschillende materialen te downloaden om de Dankdag-collecte bekend te maken.