De nood van de Rohingya’s

De kerken in Bangladesh trekken zich de nood van de Rohingya’s in de opvangkampen erg aan. Op verschillende manieren proberen ze de mensen te bemoedigen. Door cursussen te geven of door het evangelie te brengen. Dat dit niet altijd zonder gevaar is, schreef één van onze partners:

“De Rohingya-crisis is de laatste tijd verergerd. Een van onze evangelisten was in een van de kampen om mensen het evangelie te vertellen. Hij deelde daarbij ook het Lucas-evangelie uit aan mensen die meer wilden weten over Jezus.  Moslimextremisten kregen daar lucht van en namen hem gevangen. Ze waren erg agressief en hebben hem ernstig mishandeld. Tenslotte werd onze broeder uit het kamp gegooid en ze zeiden hem nooit meer terug te komen. Hij is nu aan het herstellen en vraagt ons om te bidden voor deze mensen. Dat onze Heer hen de duisternis uit hun hart weg mag nemen.”