MENU

Diaconie - collecteren in jouw kerk

Onze missie is geloof delen wereldwijd, in woorden én daden! Doe je ook mee? Je kunt met jouw diaconie ons werk bijvoorbeeld steunen met een collecte in jouw kerk.

Collecteren in jouw kerk

2 op de 3 mensen wereldwijd, ver weg en dichtbij, kennen Jezus Christus niet als hun Verlosser. Dat raakt ons! We werken wereldwijd met partners aan onze missie: geloof delen wereldwijd. Om dat werk mogelijk te maken, is ook betrokkenheid en steun van kerken in Nederland nodig. We vinden het fijn als je in jouw kerk collecteert voor het wereldwijde mission-werk.

Voor de collecte kun je verschillende materialen gebruiken:

De opbrengst van de collecte gaat naar een project dat onze hulp het hardst nodig heeft. Je kunt ook kiezen voor een project in een specifiek land. Kijk op onze projectenpagina en neem contact met ons op. We kunnen dan materialen op maat aanleveren. Rond Biddag en Dankdag bieden we extra materialen aan, zoals een leespreek met liturgie en een collectevideo.

Vragen?

Heb je vragen of wil je materialen ontvangen? Neem contact op met Anja Mijnheer via: 038-427 04 10 of a.mijnheer@verrenaasten.nl.