Diaconie

Onze missie is geloof delen wereldwijd, in woorden én daden!
Help ook mee en deel jouw geloof! Help mee om mensen te bereiken met het geweldige nieuws dat Jezus ook hun Redder is. Steun ons werk met een collecte in jouw kerk en raak betrokken.

Opbrengst
De opbrengst van de collecte gaat naar het project dat onze hulp het hardst nodig heeft. Je kunt ook kiezen voor een project in een specifiek land. Kijk dan op onze projectenpagina. We kunnen dan maatwerk materialen aanleveren, zoals een PowerPointpresentatie en kerkbladartikel. Bovendien bieden we op speciale dagen, zoals Dankdag of Biddag extra ondersteunende materialen aan, zoals een leespreek met liturgie, een collectefilmpje en een doorstuur-bericht met QR-code. Ook voor andere zondagen leveren we graag materialen aan. Overleg gerust over de mogelijkheden.

Ondersteunende materialen
Hier vindt u alvast de algemene materialen om de gemeente te informeren over het werk van Verre Naasten, zoals:

Collectefilm
Doorstuurbericht WhatsApp
Powerpointpresentatie: korte presentatie algemeen
Kerkbladartikel

Contact
Heb je vragen of zijn er onduidelijkheden? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Anja Mijnheer via: 038-4270 412 of a.mijnheer@verrenaasten.nl.