MENU

Dominee Marc Nabie ziet de kerk in Burkina Faso groeien

“Als we op een nieuwe plek een kerk willen starten, beginnen we vaak met de kinderen”, legt Marc Nabie, dominee van de Eglise de la Nouvelle Alliance in Burkina Faso, uit. Hij is één van de partners van West-Afrika Mission die de Internationale Conferentie bezoekt die Verre Naasten van 1 tot 13 juni 2023 organiseert samen met de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht en Hogeschool Viaa. Hij vertelt over hoe de kerk in zijn land groeit en wat zijn dromen zijn voor de toekomst.

“Als we op een nieuwe plek een kerk willen planten, starten we met het organiseren van activiteiten voor de kinderen”, vertelt dominee Marc Nabie. “We zingen samen en er wordt gedanst. Ze kunnen luisteren naar een Bijbelverhaal en we delen vaak iets lekkers zoals snoep uit. We merken dat de kinderen graag komen. Als zij ons bezoeken, komen hun moeders en andere vrouwen en meisjes ook.”

Het valt hem op dat ook zij graag komen, maar niet altijd de vrijheid krijgen om te gaan. “Na de vrouwen volgen de mannen. Zo is de nieuwe gemeente in Kaya ontstaan in september 2021. Deze heeft nu 150 leden. In 2022 mochten we 21 mensen dopen.”

Kerkplanting

“Voor de ondersteuning door West-Afrika Mission | Verre Naasten schoven we enkele jaren geleden eerst ons kerkplantingsproject in Arbole naar voren. Maar vanwege een probleem met het hoofd van het dorp kon het project toen geen doorgang vinden. Nu is dat veranderd en kan het wel. Daar zijn we heel blij mee.”

“Via de kinderen een dorp bereiken, is één van de mogelijkheden voor kerkplanting, maar we zien meer manieren om dat te doen. Als we een film over Jezus vertonen, komt ook vaak het hele dorp kijken. God geeft ons veel mogelijkheden.”

Marc Nabie is heel hoopvol, maar zegt ook dat de veiligheidssituatie in Burkina Faso is verslechterd sinds 2022. In dat jaar zijn er twee coups gepleegd. De militairen zijn nu aan de macht.

Vak leren

“In onze kerk komen meisjes die vanwege hun nieuwe geloof door hun familie verstoten zijn en geen vangnet meer hebben. Zij zoeken naar werk om nu zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien, maar dat is niet makkelijk.” Marc Nabie maakt zich zorgen over hun situatie. “Als ze werk vinden, is dat vaak heel zwaar. Ze moeten dan 7 dagen in de werk van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat werken voor een schamel loon. Ze hebben geen rust en kunnen niet meer naar onze kerkdiensten komen wat ze heel jammer vinden.”

“We willen hen daarom graag een training aanbieden waardoor ze leren om kleding te naaien of het kappersvak zich eigen maken. Zo kunnen ze in hun eigen levensonderhoud voorzien. Na de training willen we hen een microkrediet aanbieden zodat ze van start kunnen gaan. We hebben eerder een kleinschalig project gedaan waarbij vrouwen en meisjes een training kregen om zeep te maken en een eigen bedrijf konden startten.”