Downloads Ontmoetingsdienst

Kinderprogramma/ kindermoment
U kunt dit document downloaden voor ideeën tijdens het kinderprogramma of kindermoment.

Vlaggenlijn (cadeau voor buitenlandse evangelist)
U kunt de vlaggenlijn downloaden om tijdens de ontmoetingsdienst samen met de kinderen te maken. Deze kunt u dan als cadeau meegeven aan de buitenlandse evangelist die in uw dienst te gast is.

Jubileumlied
Ter ere van het 40-jarig jubileum van Verre Naasten in 2018 schreven Robert Roth en Adriaan Koops het lied ‘Kerk van God’. Dit lied gaat over Gods wereldwijde kerk en is daarom juist tijdens de ontmoetingsdienst – waarin u iets ziet van die wereldwijde kerk –  een mooi moment om het lied te zingen of te laten luisteren.

Kerkbladartikel
Via de contactpersoon van uw kerk die bij ons bekend is, ontvangt u een kerkbladartikel. Mocht de contactpersoon dit na 22 april nog niet hebben ontvangen, kunt u contact opnemen met Anja Mijnheer.

Aankondiging ontmoetingsdienst op de beamer
U kunt de weken voorafgaand aan de ontmoetingsdienst op de beamer een aankondiging projecteren. Daarvoor kunt u deze PowerPoint downloaden.

Liturgiesuggesties voor ontmoetingsdienst
Ds. Jan Matthijs van Leeuwen heeft een aantal liturgievoorstellen gemaakt die naar eigen inzicht zijn te gebruiken en aan te passen.

Collectemoment tijdens de dienst
Tijdens de dienst is er een collectemoment. Een vertegenwoordiger van Verre Naasten begeleidt dit moment. Begin mei ontvangen onze contactpersonen van de kerken pennen en machtigingskaarten via de post. Het onderstaande filmpje kunt u downloaden om in de beamerpresentatie op te nemen: