Downloads Ontmoetingsdienst

Halverwege april vindt u op deze pagina de verschillende downloads voor de ontmoetingsdienst. De volgende materialen zijn dan beschikbaar:

Kinderprogramma/kindermoment:
Een kinderwerkje dat als cadeau kan worden gegeven aan de buitenlandse evangelist

Jubileumlied:
Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Verre Naasten in 2018 schreven Robert Roth en Adriaan Koops het lied De kerk van God. Dit lied gaat over Gods wereldwijde kerk en is daarom juist tijdens de Ontmoetingsdienst – waarin u iets ziet van die wereldwijde kerk –  een mooi moment om het lied te zingen of te laten luisteren.

Kerkblad-artikel:
Via de contactpersoon van uw kerk die bij ons bekend is, ontvangt u een kerkblad-artikel. Mocht de contactpersoon dit na 22 april nog niet hebben ontvangen, kunt u contact opnemen met Anja Mijnheer.

Aankondiging ontmoetingsdienst op de beamer:
U kunt de weken voorafgaand aan de ontmoetingsdienst op de beamer een aankondiging projecteren.

Liturgiesuggesties voor ontmoetingsdienst:
Ds. Jan Matthijs van Leeuwen heeft een aantal liturgiesuggesties gemaakt die naar eigen inzicht zijn te gebruiken en aan te passen.

Collectemoment tijdens de dienst:
Tijdens de dienst is er een collectemoment. Een vertegenwoordiger van Verre Naasten begeleidt dit moment. Begin mei ontvangen onze contactpersonen van de kerken pennen en machtigingskaarten via de post. Er komt een filmpje beschikbaar dat u in de beamerpresentatie kunt opnemen.