ANBI-verantwoording

Drenthe Mission | Verre Naasten valt als annexe instelling voor wat betreft het zijn van ANBI onder de groepsbeschikking van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland. Dat betekent dat Drenthe Mission | Verre Naasten door de Belastingdienst wordt gezien als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn alle giften aan Drenthe Mission | Verre Naasten aftrekbaar bij uw belastingaangifte.

Om de ANBI-status te ontvangen én te behouden, moet Drenthe Mission | Verre Naasten aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals het online beschikbaar stellen van specifieke informatie. Die voorwaarden zijn er om de transparantie en verantwoording van organisaties te stimuleren.

Bestuur en gegevens

Alle relevante gegevens van Drenthe Mission | Verre Naasten vindt u hier.

RSIN-nummer: 824246421

Beleid, jaarverslag en jaarrekening

Drenthe Mission | Verre Naasten is lid van het Landelijk Samenwerkingsverband (LSV) Mission. Klik hier voor:

Het meerjarenbeleidsplan 2022-2026 van het LSV Mission
Het jaarverslag + financiële verantwoording 2021 van Drenthe Mission | Verre Naasten