MENU

Bidden en danken met onze partnerkerken

Bid en dank je mee met onze partnerkerken in Zuid-Amerika en het Caribisch Gebied?

Brazilië

Bid mee voor het kerkplantingswerk in Rio Grande do Sul. Dat in de 18 steden waar we gemeenten ondersteunen het mission-werk goede voortgang mag vinden. Bid mee dat kerkplanters en hun gezinnen goede motivatie en hoop mogen hebben voor hun werk. Dank dat uit bestaande gemeenten weer nieuwe gemeenten ontstaan. Dank voor goede berichten uit Colombo: deze gemeente groeit gestaag door en functioneert steeds meer als een warme gemeenschap.

Venezuela

Dank voor standvastige voorgangers die in moeilijke omstandigheden hun werk blijven doen. Bid dat er voldoende eten en medicijnen beschikbaar blijven en dat mensen in deze moeilijke omstandigheden niet verslappen in hun geloof. Bid dat er op politiek vlak dingen veranderen, zodat het land zich kan gaan herstellen van een jarenlange crisis. Dank voor de hulp die we als support-kerken konden bieden en voor de hulp die familieleden uit het buitenland sturen naar hen die in Venezuela zijn achtergebleven.

Suriname

Dank voor de tv- en radio-evangelisatie via Radio en TV Shalom. Veel mensen worden bereikt met krachtige getuigenissen.

Curaçao

Bid voor voorganger Rudsel Maurícia en zijn vrouw Sharlien en de leden van de Iglesia Reformá de Korsou.

Cuba

Drenthe Mission | Verre Naasten is begonnen met het ondersteunen van Manuel Gallardo, een Cubaan die in Grand Rapids (VS) studeert en na zijn studie de Cubaanse kerk hoopt te dienen. Bid dat hij deze zware studie goed kan oppakken en dat hij en zijn gezin goed kunnen aarden in de Verenigde Staten.

« Terug naar Drenthe Mission | Verre Naasten