MENU

Lesgeven aan EST – een impressie van Jan-Matthijs van Leeuwen

Al vele jaren ondersteunt Drenthe Mission | Verre Naasten de Evangelical School for Theology (EST), in Paramaribo, Suriname. Afgelopen winter bezocht Jan-Matthijs van Leeuwen (coördinator van Verre Naasten) deze voorgangersopleiding en gaf er les over het onderwerp ‘sekten’. Samen dachten ze na over bijvoorbeeld de vraag: wanneer wordt een kerk een sekte? Een boeiend onderwerp waar veel over te zeggen is!

Kerkbladartikel (Word) Kerkbladartikel (PDF) Collectevideo

Suriname kent vele zelfstandige evangelische en charismatische kerken. Deze kerken hebben geen eigen opleiding. Sterker nog: doorgaans hebben voorgangers geen officieel diploma en veel kerken vragen er ook niet naar. De EST biedt daarom goed, gedegen theologisch onderwijs aan. Daarnaast wil de EST een verbindende schakel vormen tussen de kerken in Suriname.

Studeren naast je werk

Afgelopen winter reisde Jan-Matthijs af naar Suriname. Daar gaf hij les aan de EST. “Verschillende studenten vertelden mij dat ze door hun kerk waren gevraagd om de opleiding te doen. Zij doen deze opleiding naast hun werk. De lessen zijn dan ook van 6 tot 9 uur ’s avonds. Ik heb daar groot respect voor”, zegt Jan-Matthijs. “Dat ze naast de verantwoordelijkheden in hun gezin en in hun kerk, ook de tijd en energie kunnen opbrengen om zich te verdiepen in het Evangelie om zo de gemeente beter te kunnen dienen. Dat is toch geweldig! Het geeft aan hoe groot de behoefte is aan gedegen theologisch onderwijs.”

Levendige gesprekken

De studenten waar Jan-Matthijs les aan geeft, hebben verschillende kerkelijke achtergronden: mensen uit de volle evangeliegemeenten, van CAMA, de Broedergemeente en één student uit de Lutherse kerk. “Dat was ook goed te merken bij de levendige gesprekken die we tijdens de les hebben gevoerd”, zegt Jan-Matthijs. Over het onderwerp ‘sekten’ dat Jan-Matthijs doceerde, is veel te zeggen. Daarbij werden niet alleen de verschillende sekten besproken, zoals ze in Suriname voorkomen, maar werd er vooral ook gekeken naar: wanneer wordt een kerk een sekte? En kan ik ook kritisch naar mijn eigen kerk kijken?

Wat is je houding?

Jan-Matthijs: “Na afloop gaven de studenten mooi commentaar. Ze hadden verwacht een soort lijstje te krijgen, zodat je een sekte makkelijk kunt herkennen. Maar we hebben vooral een houding geleerd om liefdevol te zijn naar mensen die bij een zogenaamde sekte horen. We moeten niet een discussie willen winnen, maar juist harten winnen voor Koning Jezus. Aan de andere kant hebben we geleerd om juist ook in onze eigen gemeenschap alert te zijn op sekte-achtige neigingen. Elke kerk heeft wel wat van een sekte”.

Drenthe Mission | Verre Naasten ondersteunt de EST in Suriname. Daar zijn ze erg dankbaar voor. Blijft u meebidden en geven? Samen delen we geloof wereldwijd, in woorden én daden!

« Terug naar Drenthe Mission | Verre Naasten