Organisatie en bestuur

Drenthe Mission | Verre Naasten wordt aangestuurd door een bestuur, dat bestaat uit predikanten, kerkenraads- en/of kerkleden van lokale kerkgemeenten die aangesloten zijn bij het regionale samenwerkingsverband. Zeven personen nemen op dit moment zitting in het bestuur:

  • Hedzer Zijlstra, voorzitter
  • Taco Buitenhuis, secretaris t/m 2020, nog geen opvolger (e-mail)
  • Kees Kremer, penningmeester
  • Albert Slofstra
  • Marina Antonides, voorlichting (e-mail)
  • Rudolf Lanting, voorlichting
  • Heleen Serier, voorlichting

Ondersteuning

Vanuit Verre Naasten wordt het bestuur ondersteund door:

  • Pieter Messelink, afdeling partners en programma’s (e-mail)
  • Leonore Vervoorn, communicatie en fondsenwerving (e-mail)

Verantwoording

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid via een jaarverslag en een jaarrekening. Deze stukken kunt u hier inzien.