MENU

Over Drenthe Mission | Verre Naasten

Drenthe Mission | Verre Naasten is een regionaal samenwerkingsverband van kerken in de provincies Drenthe en Groningen, gericht op het ondersteunen van mission-projecten in Latijns-Amerika en de zogeheten ‘Gesloten Gebieden’. Deze steun houdt niet alleen financiële ondersteuning in, maar vooral het aangaan van partnerschapsrelaties met deze buitenlandse kerken/organisaties. Binnen de partnerschappen krijgen meeleven, meebidden, geven én ontvangen een plek.

Ontstaan en doel

Drenthe Mission | Verre Naasten is opgericht in juni 2015 en zet het werk voort van de voormalige Drentse Zendingsdeputaten (binnen destijds de GKv). Het nieuwe mission-samenwerkingsverband van Drentse kerken is lid van de vereniging Verre Naasten. De rol van Drenthe Mission | Verre Naasten is dat het functioneert als overkoepelend verband, dat de voortgang van/binnen de projecten partnerschappen bewaakt en garandeert. Daarbij is het belangrijk dat de plaatselijke, aangesloten Drentse kerken zich medeverantwoordelijk voelen voor deze partnerschappen en de steun aan onze broers en zussen ver weg.

Visie

Wij zijn er van overtuigd dat mission tot de kern van de kerk hoort. Na zijn opstanding zegt Jezus tegen zijn leerlingen: “Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit” (Johannes 20:21). Het gaat in de kerk om hart voor de Heer, hart voor elkaar als volgelingen van de Heer, en hart voor het bevrijdende werk van de Heer in en voor de wereld. Dit is de drievoudige kern van de kerk. Mission richt zich op de derde kern. Mission is onlosmakelijk verbonden met kerk-zijn.

 

« Terug naar Drenthe Mission | Verre Naasten