MENU

Project uitgelicht: IRK Curaçao

‘Verzoek tot eenmalige gift voor het organiseren van de kerstviering’. Deze oproep verstuurde de Iglesia Reforma Korsou (IRK) op Curaçao. En ondanks dat de IRK niet structureel ondersteund wordt door Drenthe Mission | Verre Naasten werd het verzoek toch gehonoreerd. De kerstviering bleek een succes te zijn!

Incidenteel geeft Drenthe Mission | Verre Naasten financiële steun aan de IRK. Toen er door meerdere kerken op Curaçao een kerstviering werd georganiseerd, wilde de IRK graag meedoen. Door de eenmalige gift is dit mogelijk gemaakt. Tijdens de kerstviering werd niet alleen het evangelie gedeeld, maar kregen mensen die het nodig hebben ook een voedselpakket aangeboden. De IRK is nauw betrokken bij de voedselbank en probeert regelmatig voedselpakketten uit te delen.

Honger naar Gods Woord

De gemeente telt slechts 65 leden. Ze voelen zich thuis bij de gemeente en zijn blij met de diensten die gehouden worden. De honger naar het evangelie is sterk en dat willen de leden graag delen in hun omgeving. Een van de activiteiten die ze organiseren, is de Bijbelweek. In februari en maart 2023 vloog Afinus de Vries naar Curaçao om onderdelen te leiden en verdere ondersteuning te bieden. Inzet is: hoe lees je de Bijbel en wat staat er precies? Verschillende gemeenteleden zochten verdere verdieping met onderwerpen als christelijk leiderschap, de kracht van gebed en de rol van mannen en vrouwen in het gezin.

Voorbereiding Bijbel Basiscursus

In mei 2023 staat de Bijbel Basiscursus gepland. De IRK is druk met de voorbereidingen en de cursus is voor alle belangstellenden. De duur van de cursus is acht weken. Daarnaast is de IRK bezig met het organiseren van Bijbelonderwijs op de protestants christelijke basisscholen. Daarbij kunnen enkele duizenden leerlingen worden bereikt. Geweldig om te zien waar een kleine gemeente groot in kan zijn!

Kerkbladartikel (Word) Kerkbladartikel (PDF) Collectefilmpje
« Terug naar Drenthe Mission | Verre Naasten