Droogte in Zuid-Afrika

Onze partners uit de regio Kaapstad vragen om ons gebed vanwege de zware droogte. Al drie jaar is er geen regen gevallen, er is ernstig watertekort. De rantsoenen drinkwater worden steeds verder teruggebracht. De situatie is heel zorgelijk, men spreekt zelfs over de ernstigste droogte sinds 100 jaar. Bidt u mee dat de autoriteiten de juiste maatregelen kunnen blijven nemen, en dat er regen mag vallen?